ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
230 Fiyat sınırlaması tipi
<PriceConstraintType> <x529> içinde kullanın
33
230 00 Sınırlama yok
Sınırlama bulunmadığına yönelik pozitif gösterge sağlar (<FiyatSınırlaması> atlanmamışsa varsayılandır)
34 44
230 06 Ödünç verme
Satın alan tarafından başka cihaz sahibine, hesap sahibine veya aboneye ödünç verilebilir, yani kütüphane tarafından ödünç verilebilir (kütüphane ürünü tüketici ürünlerinden ayrı bir <ProductIdentifier> (ÜrünTanımlayıcısı) ile tanımlanmadıysa). Bir dizi eşzamanlı ödünç verme ayrıca belirtilmediği sürece, ikincil kopya ödünç verilmiş durumdayken “birincil” kopya kullanılamaz duruma gelir
33
230 07 Sınırlı süreli lisans
E-yayın lisansının süresi sınırlıdır. Liste 146’dan kod 02 ve <PriceConstraintLimit> (FiyatSınırlamaSınırı) bileşeni içinde gün sayısı ile birlikte kullanılır. Satın alınan kopya, lisans sona erdiğinde kullanılamaz hale gelir
33
230 08 Ödünç yenileme
Tekil bir cihaz sahibine, hesap sahibine ya da aboneye maksimum ardışık ödünç verme ya da ödünç uzatmaları(örn. kütüphaneden) sayısı. 1 sınırının ödünç vermenin yenilenemeyeceğini belirttiğine dikkat edilmelidir
33 37
230 09 Çok kullanıcılı lisans
E-yayın lisansı çok kullanıcılıdır. Ürünü kullanmak için lisansa sahip eşzamanlı kullanıcıların maksimum sayısı, <PriceConstraintLimit> (FiyatSınırlamaSınırı) bileşeninde verilmelidir
36
230 10 Preview on premises
Preview locally before purchase. Allows a retail customer, account holder or patron to view a proportion of the book (or the whole book, if no proportion is specified) before purchase, but ONLY while located physically in the retailer’s store (eg while logged on to the store wifi). Also applies to borrowers making use of ‘acquisition on demand’ models in libraries
44

sürüm bilgisi