ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
23 Büyüklük tipi kodu
<ExtentType> <b218> içinde kullanın
23 00 Ana içerik sayfa sayısı
Ana içeriğin numaralı tek parça olarak en büyük sayfa numarası, genellikle bir kitabın Arap rakamlarıyla en büyük sayfa numarası; ya da sayfa numarası olmayan kitaplar için veya (nadiren) ana içeriğin birden fazla numaralı parça olması halinde, kitabın ana içeriğini kapsayan sayfaların toplam sayısı. Bu sayının numaralanmış fakat boş bırakılmış (bölümlerin sağ sayfada başlamasını sağlamak için eklenmiş sayfa gibi) sayfaları içerebileceğine ve ekli sayfalar/klişe bölümleri gibi numaralanmamış (fakat içerikli) sayfaları içermeyebileceğine dikkat ediniz. Bu, kendi numaralandırma dizisi ana içeriğin devamı bile olsa, art bölüm (örneğin herhangi bir dizin) sayfalarını içermez. Genel okura yönelik çoğu kitap için tercih edilen sayfa sayısı bu veya İçerik Sayfası sayısıdır. Önemli miktarda ön ve/veya art bölüm bulunan kitaplar için, Ön bölüm (03) ve Art bölüm (04) sayfa sayılarını veya Toplam numaralandırılmış sayfaları (05) da içerir. Ekli sayfa (klişe bölümleri) bulunan kitaplar için, mümkünse Toplam numaralandırılmamış ekli sayfa sayısını da içerir.
9 14

sürüm bilgisi