ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
23 Büyüklük tipi kodu
<ExtentType> <b218> içinde kullanın
23 00 Ana içerik sayfa sayısı
Ana içeriğin numaralı tek parça olarak en büyük sayfa numarası, genellikle bir kitabın Arap rakamlarıyla en büyük sayfa numarası; ya da sayfa numarası olmayan kitaplar için veya (nadiren) ana içeriğin birden fazla numaralı parça olması halinde, kitabın ana içeriğini kapsayan sayfaların toplam sayısı. Bu sayının numaralanmış fakat boş bırakılmış (bölümlerin sağ sayfada başlamasını sağlamak için eklenmiş sayfa gibi) sayfaları içerebileceğine ve ekli sayfalar/klişe bölümleri gibi numaralanmamış (fakat içerikli) sayfaları içermeyebileceğine dikkat ediniz. Bu, kendi numaralandırma dizisi ana içeriğin devamı bile olsa, art bölüm (örneğin herhangi bir dizin) sayfalarını içermez. Genel okura yönelik çoğu kitap için tercih edilen sayfa sayısı bu veya İçerik Sayfası sayısıdır. Önemli miktarda ön ve/veya art bölüm bulunan kitaplar için, Ön bölüm (03) ve Art bölüm (04) sayfa sayılarını veya Toplam numaralandırılmış sayfaları (05) da içerir. Ekli sayfa (klişe bölümleri) bulunan kitaplar için, mümkünse Toplam numaralandırılmamış ekli sayfa sayısını da içerir.
9 14
23 02 Kelime sayısı
Doğal dil metninin kelime sayısı
2 49
23 03 Ön bölüm sayfa sayısı
Kitabın ana içeriğinden önce gelen numaralı (genellikle Roma rakamlı) sayfaların toplam sayısı. Bu kısım genellikle çeşitli başlık ve künye sayfalarını, içindekiler tablosunu, sunuş, önsöz, giriş vb’ni içerir
9 14
23 04 Art bölüm sayfa sayısı
Kitabın ana içeriğinden sonra gelen numaralı (genellikle Roma rakamlı) sayfaların toplam sayısı. Bu kısım genellikle sonsöz, ekler, sonnotlar, dizin vb.’ni içerir. Sadece baskı ve ciltleme kolaylığı için bulunan boş (ya da reklam içeren) sayfalar bu kısıma dahil değildir
9 14
23 05 Toplam numaralı sayfa
Tüm Roma ve Arap rakamıyla numaralı sayfaların toplamı. Bu sayının numaralanmış fakat boş bırakılmış (bölümlerin sağ sayfada başlamasını sağlamak için eklenmiş sayfa gibi) sayfaları içerebileceğine ve ekli sayfa/klişe bölümleri gibi numaralanmamış (fakat içerikli) sayfaları içermeyebileceğine dikkat ediniz. Ana içerik (00), ön bölüm (03) ve art bölüm (04) sayfa sayılarının toplamıdır
9 14
23 06 Ürün sayfa sayısı
Numaralanmamış sayfalar, ön bölüm, art bölüm vb. dahil olmak üzere bir kitaptaki toplam sayfa sayısı. Bu değere kitabın sonundaki sadece baskı ve ciltleme kolaylığı için bulunan boş sayfalar dahildir.
9
23 07 Mutlak sayfa sayısı
Kapak sayfa 1 olarak sayılmak suretiyle kitabın toplam sayfa sayısı. Bu sayfa sayısı tipi sadece sabit sayfa sayısıyla dağıtılan dijital yayınlar için kullanılmalıdır
9
23 08 Basılı kopyada sayfa sayısı
Sabit sayfa sayısıyla dağıtılmayan bir dijital ürünün basılı kopyasının toplam sayfa sayısı (İçerik sayfa sayısına eşit)
11 14
23 09 Süre
Belirtilen ölçü birimiyle ifade edilen toplam süre. Kod 05 veya 11’e eşdeğer ‘oynatma süresi‘dir
20
23 10 Dijital üründe itibari sayfa sayısı
Sabit sayfa sayısıyla dağıtılmayan ve basılı kopyası bulunmayan dijital bir üründe, eserin büyüklüğünün bir göstergesi olarak tahmini ‘sayfa’ sayısı. Kod 08 ile aynıdır, fakat münhasıran dijital ürünler içindir
11 14
23 11 İçerik sayfa sayısı
Tüm Roma ve Arap rakamıyla numaralı ve içerikli numarasız sayfaların toplamı. Kod 00, 03, 04 ve 12’deki sayfa sayılarının toplamı, aynı zamanda 05 ve 12’deki sayfa sayılarının toplamıdır
13 14
23 12 Toplam numarasız ekli sayfa sayısı
Bir kitabın ana içeriğine eklenen, numarasız ekli sayfaların toplam sayısı- örneğin, numaralanmamış ekli sayfalar/klişe bölümleri
13
23 13 Tanıtıcı bölüm süresi
Tanıtıcı bölümün belirtilen ölçü birimiyle ifade edilen süresi. Bu, kod 03’e eşdeğer ‘oynatma süresi’dir ve duyurular, başlıklar, sunuş ya da ana içeriği önceleyen diğer bölümlerin oluşturduğu önemli oynatma süresini içerir
20
23 14 Ana içeriğin süresi
Ana içeriğin belirtilen ölçü birimiyle ifade edilen süresi. Bu, kod 00’a eşdeğer ‘oynatma süresi’dir ve duyurular, başlıklar, sunuş ya da ana içeriği önceleyen diğer ön materyalin oluşturduğu önemli oynatma süresini içermez
20
23 15 Duration of back matter
Duration in time, expressed in the specified extent units, of any content that follows the main content of a book. This may consist of an afterword, appendices, endnotes, end music etc. It excludes extracts or ‘teaser’ material from other works. This is the ‘running time’ equivalent of code 04
36
23 16 Yapım süresi
Kitabın tüm içeriğinin belirtilen ölçü birimiyle ifade edilen süresi. Kod 06’nın “oynatma süresi” olarak eşdeğeridir ve anons, başlık, giriş ve diğer sunuş niteliğindeki materyal ve ayrıca son söz, ek ve başka eserlerden alıntılar ya da tanıtıcı materyaller gibi art bölümleri de ana içeriğin yanı sıra kapsar
36
23 22 Dosya büyüklüğü
Dijital dosyanın belirli bir büyüklük birimiyle ifade edilen büyüklüğü
49

sürüm bilgisi