ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
217 Fiyat tanımlayıcı tipi kodu
<PriceIDType> <x506> içinde kullanın
24
217 01 Özel
Özel tanımlayıcılar için <IDTypeName> (KimlikTipiAdı) bileşeninin gerekli olduğu unutulmamalıdır
24
217 02 Özel fiyat noktası tanımlayıcı
Özel tanımlayıcı, fiyat miktarını ve para birimini benzersiz olarak tanımlar. Aynı fiyat tutarına sahip iki ilişkisiz ürün aynı tanımlayıcıyı taşır
33
217 03 Özel fiyat tipi tanımlayıcı
Özel tanımlayıcı fiyat tipini, niteleyiciyi ve varsa sınırlama ve koşulları benzersiz olarak tanımlar; ancak aynı tanımlayıcıyı taşıyan iki ürün farklı fiyat tutarlarına ve para birimlerine sahip olabilir
33
217 04 Özel fiyat noktası ve tipi tanımlayıcı
Özel tanımlayıcı fiyat noktasının ve tipinin benzersiz bir kombinasyonunu tanımlar, ancak tüm fiyat bilgileri aynı ise iki ilişkisiz ürün aynı tanımlayıcıyı taşıyabilir
33
217 05 Özel benzersiz fiyat tanımlayıcı
Özel tanımlayıcı tek bir fiyat noktasına, fiyat tipine ve ürüne özgüdür. İki ürün, tüm fiyat bilgileri aynı olsa bile aynı tanımlayıcıyı taşıyamaz
33
217 06 Özel ürün fiyat noktası tanımlayıcı
Fiyat tipine bağlı olmaksızın belirli bir ürün, fiyat tutarı ve para birimi kombinasyonunu benzersiz olarak tanımlayan özel tanımlayıcı
34
217 07 Özel ürün fiyat tipi tanımlayıcı
Fiyat tutarı ve para birimine bağlı olmaksızın belirli bir ürün, fiyat tipi, niteleyici ve varsa sınırlama ve koşullar kombinasyonunu benzersiz olarak tanımlayan özel tanımlayıcı. Aynı ürün fiyat tipi tanımlayıcısına sahip bir ürün farklı zaman noktalarında farklı fiyat tutarlarına, para birimlerine sahip olabilir
34

sürüm bilgisi