ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
21 Basım tipi kodu
<EditionType> <x419> içinde kullanın
21 ABR Kısaltılmış basım
İçerik kısaltılmıştır: Kısaltılmış, özet, daraltılmış basımlar için kullanılır
28
21 ACT Sahneleme basımı
Bir oyun ya da senaryonun genellikle metne ek olarak tam sahne talimatlarını da içeren, doğrudan yapım ilgililerinin kullanımına yönelik sürümü
16
21 ADP Uyarlanmış basım
İçerik farklı bir amaç veya izlerkitleye yönelik olarak veya bir ortamdan diğerine uyarlanmıştır: Oyunlaştırma, romanlaştırma vb. için kullanılır. Uyarlamanın tam niteliğini tanımlamak için <EditionStatement> (BasımAçıklaması) kullanılır
28
21 ALT Değiştirilmiş
Kullanılmaz. Bu kod KALDIRILMIŞTIR, fakat geriye dönük uyumluluk için bu listede bırakılmıştır
1
21 ANN Açıklamalı basım
İçerik notlar eklenerek genişletilmiştir
28
21 BLL İki dilli basım
‘Dil’ grubunda her iki dil de belirtilmelidir. İkiden fazla dildeki basımlar için MLL kodu kullanılır
5
21 BLP İki dilli “karşılıklı sayfa” basımı
Yalnızca iki dil karşılıklı sayfalarda ya da tek sayfada paralel metin sütunlarında paralel olarak sunuluyorsa kullanılır (aksi halde BLL kullanılır). Her iki dil de <Language> (Dil) grubunda belirtilmelidir
35
21 BRL Braille basım
Braille basım
28
21 CMB Birleşik cilt
Ayrı ayrı da yayınlanan iki ya da daha fazla eseri tek bir ciltte birleştiren basım, VEYA ‘derleme’ basım
9 49
21 CRI Eleştirili basım
İçerik metin üzerinde eleştirel yorum içerir
28
21 CSP Ders seçkisi
İçerik belirli bir ders için derlenmiştir
21 DGO Dijital orijinal
Yayın tarihinde basılı eşdeğeri bulunmayan ve makul bir süre (en az yayınlandıktan sonraki 30 gün olarak önerilir) içinde basılması planlanmamış dijital üründür
11 26
21 ENH Zenginleştirilmiş sürüm
Ek metin, konuşma, konuşma dışı ses, video, etkileşimli ya da başka içerik ile geliştirilmiştir e-yayınlar için kullanılır
12 28
21 ENL Genişletilmiş basım
İçerik bir önceki basıma göre genişletilmiştir
28
21 EXP Sansürlenmiş basım
‘Rahatsız edici’ içerik kaldırılmıştır
28
21 FAC Tıpkı basım
Daha önceki bir basımın içerik ve biçim olarak özdeş yeniden basımı
28
21 FST Festschrift [Armağan kitap]
Bir kişi, kurum ya da topluluk onuruna basılan derleme
9
21 HRE High readability edition
Edition optimised for high readability, typically featuring colored or tinted page backgrounds to reduce contrast, extra letter, word and line spacing to reduce crowding and isolate individual words, simplified page layouts and an open, sans serif font (or occasionally, an unusual font design) intended to aid readability. Sometimes labelled ‘dyslexia-friendly’. See also code SMP if the text itself is simplified, and codes LTE or ULP if the type size is significantly larger than normal. For use in ONIX 3.0 only
46
21 ILL Resimli basım
İçerik diğer basımlarda yer almayan geniş çizimler içerir
28
21 INT Uluslararası basım
Özgün yayımcı ülke dışındaki pazarlara yönelik, genellikle “Uluslararası baskı” olarak adlandırılan ve spesifikasyon ve/veya içerik değişiklikleri bulunan ürün
36
21 LTE Büyük puntolu/ yazı tipi büyük basım
Büyük puntolu basım, yazı tipi büyüklüğü 14 ila 19 punto – ayrıca bkz. ULP
28
21 MCP Mikropunto basım
Büyüteçsiz okunamayacak kadar küçük puntolu basım
1 28
21 MDT Ortam bağlantılı
Aynı esere dayalı bir film, TV programı ya da elektronik oyunla çakışacak şekilde yayınlanan basım. Bağlantılı basımın tam niteliğini tanımlamak için <EditionStatement> (BasımBeyanı) kullanılır
1
21 MLL Çokdilli basım
‘Dil’ grubunda tüm diller belirtilmelidir. İki dilli basım için BLL kodu kullanılır
5
21 NED Yeni basım
Başka bilgi bulunmadığı ya da diğer kodlanmış tipler uygun olmadığında
1 46
21 NUM Numaralı basım
Her bir kopyanın ayrı ayrı numaralandığı sınırlı basım
9 46
21 PRB Tekrar ciltlenmiş basım
ABD’de, genelde kağıt kapaklı olarak önceden ciltlenmiş, sonradan asıl yayımcı dışında bir tedarikçi tarafından kütüphane kalitesinde sert kapak cildi ile tekrar ciltlenmiş kitap. Tekrar ciltlenmiş basımların ONIX’te ele alınışıyla ilgili diğer hususlar için ayrıca <Publisher> (Yayımcı) ve <RelatedProduct> (İlişkiliÜrün) bileşenlerine bakınız
9
21 REV Gözden geçirilmiş basım
İçerik bir önceki basıma göre gözden geçirilmiştir
46
21 SCH Okul basımı
Özel olarak okullarda kullanım amaçlı basım
21 SIG İmzalı basım
Yazar(lar) tarafından şahsen imzalanmış
33
21 SMP Basitleştirilmiş dilli basım
Basitleştirilmiş dil kullanılan basım (Fince ‘Selkokirja’)
8
21 SPE Özel basım
Yıldönümü, koleksiyoner, lüks, hediyelik, sınırlı, numaralı, imzalı basımlar için kullanılır. Özel basımın tam niteliğini tanımlamak için <EditionStatement> (BasımBeyanı) kullanılır
1 30
21 STU Öğrenci basımı
Metnin öğrenci ve öğretmen basımı olarak ayrı ayrı yayınlanması durumunda
21 TCH Öğretmen basımı
Metnin öğrenci ve öğretmen basımı olarak ayrı ayrı yayınlanması durumunda; eğitmen ya da rehber basımları için ve belirli bir öğrenci basımı bulunmayıp, sadece eğiticilere yönelik olan basımlar için de kullanılır
36
21 UBR Kısaltılmamış basım
Kısaltılmış bir basımı bulunan başlık için; sesli kitaplarda kısaltılmış sesli sürümün bulunmasından bağımsız olarak da kullanılır
28
21 ULP Çok büyük puntolu/ yazı tipi çok büyük basım
Yazı tipi büyüklüğü 20 punto ve üzeri, görme engellilere yönelik yazı tipleri ile – ayrıca bkz LTE
6 28
21 UNN Edition with unnumbered copies
A limited edition in which each copy is not individually numbered – but where the actual number of copies is strictly limited. Use <EditionStatement> to give details of the number of copies printed
30
21 UXP Sansürsüz basım
Daha önce ‘rahatsız edici’ sayılmış olan içerik yerine konmuştur
28
21 VAR Şerhli basım
İçerik çeşitli yorumcuların notlarını içerir ve/ya da aynı eserin birkaç değişik metnini içerir ve karşılaştırır
28

sürüm bilgisi