ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
196 E-yayın erişilebilirlik bilgileri
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
15
196 00 Erişilebilirlik özeti
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı), sunulan spesifik uyumluluk ve özellik bilgileriyle tutarlı şekilde, ürünün erişilebilirliğine dair kısa bir açıklayıcı özet içerir. Özet erişilebilirlik özelliklerini ve olası eksiklikleri belirtmelidir. 94-97 kodları kullanılarak daha ayrıntılı bilgi verilebilir
37 46
196 01 LIA Uyumluluk Düzeni 16
196 02 Erişilebilirlik Spesifikasyonu 1.0 A
EPUB Erişilebilirlik Spesifikasyonu 1.0 ve WCAG seviye A gerekliliklerine uygundur. <ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) bağımsız bir üçüncü taraf doğrulayıcısı tarafından sağlanan bir uygunluk raporuna veya sertifikaya bağlanan bir URL içerebilir. Bir URL yoksa, Erişilebilirlik Spesifikasyonu gerekliliklerine uygunluk, yayımcının kendisi tarafından belgelenmiştir
36 46
196 03 Erişilebilirlik Spesifikasyonu 1.0 AA
EPUB Erişilebilirlik Spesifikasyonu 1.0 ve WCAG seviye AA gerekliliklerine uygundur. <ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) bağımsız bir üçüncü taraf doğrulayıcısı tarafından sağlanan bir uygunluk raporuna veya sertifikaya bağlanan bir URL içerebilir. Bir URL yoksa, Erişilebilirlik Spesifikasyonu gerekliliklerine uygunluk, yayımcının kendisi tarafından belgelenmiştir
36 46
196 05 PDF/UA
Conforms with the requirements of ISO 32000-1:2008 plus ISO 14289-1:2014 – Portable Document Format for Universal Accessibility. For use in ONIX 3.0 only
46
196 09 Erişim dışı
Yaygın erişilebilirlik için gerekli olan önemli özelliklerden yoksun olduğu bilinen ürün. Sadece ONIX 3.0’da kullanım için
40
196 10 Hiçbir okuyucu sistemi erişilebilirlik seçeneği geçersizkılınmamıştır (istisna)
Sadece ONIX 3 mesajlarında- kısıtlama ya da yasaklamaya konu olduğu özel olarak belirtilenler HARİÇ, okuyucu sistem, aygıt ya da okuyucu yazılımı tarafından sunulan hiçbir erişilebilirlik özelliği (bunlarla sınırlı olmamak üzere, metin büyüklüğü ya da yazı tipi seçimi, metin ya da arkaplan rengi seçimi, metinden konuşmaya) üründe geçersiz, iptal edilmiş ya da diğer türlü kullanılamaz durumda değildir. Metinsel içeriğin önemli bir kısmının resim olarak (yani metnin kendisi yerine metnin resimleri olarak) sunulmasının, bu erişilebilirlik seçeneklerini kaçınılmaz olarak geçersizleştirildiği unutulmamalıdır
15 46
196 11 İçindekiler tablosu gezintisi
İçindekiler tablosu münferit paragrafların üzerinde her metin örgütlenme düzeyine (örn. tüm bölümler ve alt bölümler) ve tüm tablo, şekil, çizim vb.ne doğrudan (örn. köprü ile) erişimi mümkün kılar. Metinsel olmayan çizim, tablo, işitsel ya da video içerik gibi ögelere doğrudan İçindekiler tablosundan ya da buna benzer bir Şekiller listesi, Tablolar listesi vb.den doğrudan erişilebilir
15
196 12 Dizin gezintisi
Dizin, belge gövdesindeki dizin ögeleri kullanımına doğrudan (örn. köprü ile) erişim sağlar
15
196 13 Okuma düzeni
Tüm ya da neredeyse tüm metinsel içerik, tek bir mantıksal okuma düzeninde sıralanmıştır (ana metin akışından görsel olarak ayrı sunulan, örn. kutular, altyazılar, tablolar, dipnotlar, sonnotlar, alıntılar vb. metinler dahil). Metin dışı içerik de bu mantıksal okuma düzeni içinde sıralanmıştır. (Salt süsleme amaçlı metinsel olmayan içerik ihmal edilebilir)
15
196 14 Kısa alternatif tanımlar
Tüm ya da neredeyse tüm metin dışı içerik, genellikle alt tuşu işlevleriyle sağlanan kısa alternatif tanımlara sahiptir. Bunun normal resimler (fotoğraflar, şemalar ve şekiller) ve yanı sıra tüm yerleştirilmiş işitsel, video vb. için geçerli olduğu unutulmamalıdır. İşitsel ve video içerik, görme engelliler ve işitme engelliler için alternatif tanımlara sahip olmalıdır. (Salt süsleme amaçlı metinsel olmayan içerik ihmal edilebilir, ancak e-yayın paketinin bir parçası olarak değil, ağ bağlantısı üzerinden dağıtılan kaynaklar erişilebilir olmalıdır)
15
196 15 Tam alternatif tanımlar
Tüm ya da neredeyse tüm metin dışı içerik tam alternatif tanımlara sahiptir. Bunun normal resimler (fotoğraflar, şemalar ve şekiller) ve yanı sıra tüm yerleştirilmiş ses, video vb. için geçerli olduğu unutulmamalıdır. İşitsel ve video içerik, görme engelliler ve işitme engelliler için alternatif tanımlara (örn. sesli tanımlı video) ve altyazılara ya da kapalı resimaltı bilgisine sahip olmalıdır. (Salt süsleme amaçlı metinsel olmayan içerik ihmal edilebilir, ancak e-yayın paketinin bir parçası olarak değil, ağ bağlantısı üzerinden dağıtılan kaynaklar erişilebilir olmalıdır.)
15 46
196 16 Görselleştirilmiş veri grafik olmayan veri olarak da mevcut
Veri görselleştirme söz konusuysa (örn. grafikler ve çizelgeler), buna temel olan veriler grafik olmayan (genellikle tablo ya da metin) biçiminde de mevcuttur
15
196 17 Erişilebilir matematiksel içerik
Denklemler gibi matematiksel içerikler yardımcı teknolojiler ile kullanılabilir durumdadır, örn. MathML aracılığıyla. Semantik MathML tercih edilin, ancak sunumsal MathML de kabul edilebilirdir
15
196 18 Erişilebilir kimyasal içerik
Denklemler gibi kimyasal formül içerikleri yardımcı teknolojiler ile kullanılabilir durumdadır, örn. ChemML aracılığıyla
15
196 19 Basılı eşdeğeri sayfa numaralandırma
Akışkan e-yayınlar için, basılı eşdeğeri ürünün sayfa numaralarına başvuru içerir
15 46
196 20 Senkronize ön kayıtlı işitsel
Tüm alternatif tanımlarla birlikte, hemen hemen tüm metinsel içeriğin metne senkronize ön kayıtlı işitsel anlatımı (doğal ya da sentezlenmiş ses) mevcuttur
15
196 21 Metin okuma desteği var
Metin okuma özelliği PLS lexicons, SSML veya CSS Speech sentezi ipuçları sağlanması yoluyla optimize edilmiştir
19
196 22 Dil etiketleme var
Metnin dili, metin okuma özelliğini (ve diğer alternatif özellikleri) tüm belge düzeyinde ve uygulanabilirse tekil kelimeler, cümleler veya pasajlar düzeyinde optimize etmek için (örneğin HTML veya XML dil niteliği yoluyla) belirtilmiştir
20
196 24 Disleksi okunabilirliği
Disleksik okuyucular için özel olarak okunabilirliği artırmak üzere sunulan özelleştirilmiş yazı tipi, karakter, satır aralığı, hizalama ve paragraf aralığı, renklendirme ve diğer seçenekler. Yazı tipi adı dahil olmak üzere ayrıntılar <ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ögesnde listelenmelidir
33 46
196 25 Use of color
For readers with color vision deficiency, use of color (eg in diagrams) is not the sole means of graphical distinction
48
196 26 Use of contrast
Body text is presented with a contrast ratio of at least 4.5:1 (or 3:1 for large/heading text)
48
196 94 Ayrıntılı erişilebilirlik bilgileri için uygunluk web sayfası
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ayrıntılı erişim özellikleri, uyumluluk, testler vb. bilgilerinin yer aldığı bir web sayfasının URL’sini içerir. Web sayfası bağımsız bir uygunluk projesi veya test kuruluşu tarafından yönetilmelidir
19
196 95 Ayrıntılı erişilebilirlik bilgileri için güvenilir aracı kuruluşun web sayfası
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ayrıntılı erişim özellikleri, uyumluluk, testler vb. bilgilerinin yer aldığı bir web sayfasının URL’sini içerir. Web sayfası yayımcı tarafından belirtilen güvenilir bir aracı ya da üçüncü şahıs tarafından sağlanmalıdır
19
196 96 Ayrıntılı erişilebilirlik bilgileri için yayımcının web sayfası
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ayrıntılı erişim özellikleri, uyumluluk, testler vb. bilgilerinin yer aldığı bir web sayfasının URL’sini içerir. Web sayfası yayımcı tarafından sağlanmalıdır
19
196 97 Uyumluluk test edildi
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ögesinde, üçüncü taraf erkan okuma yazılımı gibi çeşitli yardımcı teknolojilerle ayrıntılı uyumluluk bilgileri dahil olmak üzere, ürünle ilgili yapılan uyumluluk testinin kısa tanımı mevcuttur.
15
196 98 Güvenilir aracı ilişki
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ürünle ilgili ayrıntılı erişilebilirlik sorularının yöneltilebileceği bir ‘güvenilir aracının’ e-posta bilgileri yer alır
15
196 99 Daha fazla erişilebilirlik bilgisi için yayımcı ilişkisi
<ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikTanımı) ürünle ilgili ayrıntılı erişilebilirlik sorularının yöneltilebileceği yayımcının e-posta bilgileri yer alır
15

sürüm bilgisi