ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
17 Katkı rolü kodu
<ContributorRole> <b035> içinde kullanın
17 A01 Yazar
Metinden oluşan eserin yazarı
17 A02 Eş yazar
Eş ya da aktarımı kaleme alan yazar: Bir edebi eserin “gölge” ya da ikincil yazarı (netleştirmek için, kitapta adı verilmeyen ve varlığının gizli kalması istenen gerçek “gölge” yazarlar için kullanılmamalıdır)
38
17 A03 Senaryo
Senaryo ya da diyalog yazarı (film ya da video)
17 A04 Libretto
Libretto (opera) yazarı. Ayrıca bkz. A31
17 A05 Söz
Söz yazarı (şarkı): Ayrıca bkz. A31
17 A06 Beste
Müziği besteleyen
17 A07 Sanatçı
Örneğin bir çizim tıpkıbasım kitabının asıl yaratıcısı olarak belirtilen görsel sanatçı
17 A08 Fotoğraf sanatçısı
Örneğin bir fotoğraf kitabının asıl yaratıcısı olarak belirtilen fotoğrafçı
17 A09 Eser 50
17 A10 Eser fikri
17 A11 Tasarım
17 A12 Resimleyen
Bir metni resimleyen çizimlerin yaratıcısı olarak adı verilen sanatçı veya resimli roman ya da çizgi romanın çizimlerinin birincil yaratıcısı (ortak çalışmalar için bazen ‘çizer’)
29
17 A13 Fotoğraflar
Bir metni süsleyen fotoğrafların yaratıcısı olarak belirtilen fotoğrafçı
17 A14 Metin yazarı
Çizim tıpkıbasımlarına ya da fotoğraflara eşlik eden ya da bir çizgi romanın parçası olan metnin yazarı
17 A15 Önsöz
Önsöz yazarı
17 A16 Prolog
Prolog yazarı
17 A17 Özetleyen
Özet yazarı
17 A18 Ek
Ek yazarı
17 A19 Sonsöz
Sonsöz yazarı
17 A20 Notlar
Not yazarı. Ayrıca bkz. A29
17 A21 Açıklamalar
Asıl metne yapılan açıklamaların yazarı
17 A22 Epilog
Epilog yazarı
17 A23 Önsöz
Önsöz yazarı
17 A24 Sunuş
Sunuş yazarı. Ayrıca bkz. A29
17 A25 Dipnotlar
Dipnotları yazan/derleyen
17 A26 Anılar
Ana metne eşlik eden anıların yazarı
17 A27 Yaşantı
Metinde anlatılan deneyimleri yaşayan kişi
17 A29 Sunuş ve notlar
Sunuş ve notların yazarı. Aynı zamanda bkz. A20 ve A24
17 A30 Yazılım
Metne bağlı bilgisayar programlarının yazarı
17 A31 Metin ve sözler
Müzikli dramanın metin içeriğinin yazarı. Aynı zamanda bkz. A04 ve A05
17 A32 Katkıda bulunan
Metne ilave katkıların yazarı
17 A33 Ek yazarı
Ek’in yazarı.
17 A34 Dizin
Dizin hazırlayan
17 A35 Çizen
17 A36 Kapak tasarımı ya da çalışması
Ayrıca belirtiliyorsa çizgi roman kapak tasarımcısı için de kullanılır
17 A37 Ön hazırlık
Eserin temelini oluşturan hazırlık çalışmasından sorumlu kişi
17 A38 İlk yazar
(Genellikle bir standart eserde) şimdiki basımın yazarı olmayıp ilk basımın yazarı. [“Grey’s Anatomy” gibi mi? -ÇEV.]
17 A39 Haritalar
Haritaları çizen ya da başka şekilde veren.
4
17 A40 Tarayan veya renklendiren
Örneğin resimli roman veya çizgi romanda, resmi çizen ve tarayan/renklendiren/tamamlayan olarak ayrı kişilerin adı verildiğinde ikincil yaratıcılar için kullanılır. ‘Çizen’ için A12 ile birlikte kullanılır. ‘Tamamlayan’ için A40 kodu kullanılır, ancak daha spesifik ikincil rollerin uygun, net veya mevcut olmadığı durumlar dışında A40 yerine daha spesifik olan A46 ila A48 kodları kullanılmalıdır
5 29
17 A41 Kağıt mühendisliği tasarımcısı
Bir 3 boyutlu kitabın, illüstratörden farklı olabilecek kalıp kesim, bas-çıkar ya da açılır kısımlarının tasarımcısı ya da kağıt mühendisi
7 38
17 A42 Devam yazarı
Bir standart eserin devamı ilk yazar dışında başka biri tarafından yazıldığında kullanılır
7
17 A43 Söyleşi 7
17 A44 Söyleşi yapılan 7
17 A45 Çizgi Roman senaryo yazarı
Bir çizgi romanda (birincil yazara ait çerçeveyi izleyen) diyalog, resim altı yazarı
29
17 A46 Taramacı
Çizgi roman nihai çizimini ressam veya çizerin eseri temelinde gerçekleştirir. A40 kodu yerine tercih edilmelidir
29
17 A47 Renklendirici
Çizgi roman renk ve efektlerini yaratır. A40 kodu yerine tercih edilmelidir
29
17 A48 Kaligraf
Çizgi roman metin balonlarını ve diğer metin elemanlarını oluşturur (bu senaryo yazarı ve/veya ressamdan belirgin şekilde farklı bir rol ise)
29
17 A51 Araştıran
Eser için temel oluşturan araştırmayı yapmaktan sorumlu kişi veya kuruluş
39
17 A99 Diğer birincil yaratıcı
Yukarıda belirtilmeyen diğer birincil yaratıcı
17 B01 Editör
17 B02 Gözden geçiren
17 B03 Yeniden anlatan
17 B04 Kısaltan
17 B05 Uyarlayan
17 B06 Çeviren
17 B07 Aktaran
17 B08 Açıklamalı çeviren
Bu kod, çevirmenin çeviriyle ilgili konularda açıklamalar yapması durumunda geçerlidir. Çevirmen aynı zamanda eserin kendisiyle ilgili açıklamalar yazdıysa, B06 ve A21 kodları kullanılmalıdır
17 B09 Dizi editörü
Ürün bir diziye aitse, dizi editörünün adı
17 B10 Editör ve çeviren
17 B11 Baş editör
17 B12 Konuk editör
17 B13 Cilt editörü
17 B14 Yayın kurulu üyesi
17 B15 Editoryal eşgüdüm
17 B16 Yönetici editör
17 B17 Kurucu
Genellikle bir yayın dizisinin kurucu editörü: Begruendet von
1
17 B18 Yayına hazırlayan 2
17 B19 Yardımcı editör 2
17 B20 Danışman editör
“Uzman editör” , “dizi danışmanı”, “editoryal danışman” vb. için de kullanılır.
2 6
17 B21 Genel editör 2
17 B22 Oyunlaştıran 2
17 B23 Genel raportör
Avrupa’da ortak bir hukuk kitabının hukuksal içeriğinden sorumlu uzman editör
2
17 B24 Edebi editör
Ayrı bir işlev olarak kabul edildiği yerlerde, bir edebi eser yayınında kullanılan metnin doğruluğundan sorumlu editör (İspanya’da ‘editor literario’)
6
17 B25 Düzenleyen (müzik) 7
17 B26 Teknik editör
Responsible for the technical accuracy and language, may also be involved in coordinating and preparing technical material for publication
15 30
17 B27 Tez danışmanı veya gözetmeni 23
17 B28 Tez jürisi 23
17 B29 Bilimsel editör
Yayının bilimsel içeriği için genel sorumlu
30
17 B30 Geçmişteki danışman
For use in ONIX 3.0 only
37
17 B31 Orijinal editör
Güncel basımın editörü olmayan, ilk basımın (genellikle bir standart eserdir) editörü
37
17 B99 Diğer uyarlama
Yukarıda belirtilenler dışında uyarlama ya da düzenleme tipi
17 C01 Derleyen
For puzzles, directories, statistics, etc
31
17 C02 Seçen
For textual material (eg for an anthology)
31
17 C03 Non-text material selected by
Eg for a collection of photographs etc
31
17 C04 Curated by
Eg for an exhibition
31
17 C99 Diğer derleyen
Yukarıda belirtilenler dışında derleme tipi.
17 D01 Yapımcı
17 D02 Yönetmen
17 D03 Şef
Müzikal performansı yöneten şef
17 D04 Koreograf
Bir dans gösterisinin koreografı
38
17 D99 Diğer yöneten
Yukarıda belirtilenler dışında yönetme tipi
17 E01 Oyuncu 42
17 E02 Dansçı
17 E03 Anlatıcı 42
17 E04 Yorumlayan
17 E05 Vokal solist
Şarkıcı vb
17 E06 Enstrümantal solist
17 E07 Okuyan
Sesli kitapta olduğu gibi, kaydedilmiş bir metni okuyan
17 E08 İcra eden (orkestra, grup, topluluk)
İcracı konumdaki müzik grubunun adı
17 E09 Konuşmacı
Bir konuşmayı, dersi vb. Sunan
15
17 E10 Sunucu
Diğer katkıda bulunanları ve materyali tanıtır ve bunlara bağlantılar verir, örn. bir belgesel kapsamında
32
17 E99 İcra eden
Yukarıda belirtilenler dışında icracı tipi. Yukarıdaki kategorilere uymayan, örn. stand-up gösterisi gibi bir kaydedilmiş performans için kullanılır
17 F01 Filme alan/fotoğraflayan
Cinematographer, etc
17 F02 Editör (film ya da video) 25
17 F99 Diğer türde kaydeden
Yukarıda belirtilenler dışında kayıt tipi
17 Z01 Yardım eden
Herhangi bir katkı ile ilişkili olabilir, bu nedenle yerleşim sırası katkı sıra numarasıyla belirlenmelidir
2
17 Z02 Armağan edildiği/adandığı kişi 32
17 Z03 Enacting jurisdiction
For publication of laws, regulations, rulings etc. For use in ONIX 3.0 only
48
17 Z04 Peer reviewed
Use with <UnnamedPersons> code 02 as a ‘flag’ to indicate the publication is anonymously peer-reviewed. For use in ONIX 3.0 only
49
17 Z98 (Çeşitli roller)
SADECE çoklu katkı sahiplerinin rollerinin çeşitli olduğu <UnnamedPersons> (İsimsiz Kişiler) içinde ‘ve ark.’ veya ‘Çeşitli’ ile birlikte kullanım için
20
17 Z99 Diğer
Yukarıdaki A ila F arasına uymayan diğer yaratıcı sorumluluk

sürüm bilgisi