ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
167 Fiyat koşulu tipi
<PriceConditionType> <x463> içinde kullanın
9
167 00 Koşulsuz
Koşul bulunmadığı şeklindeki olumlu göstergeye izin verir (<PriceCondition> (FiyatKoşulu) belirtilmediğinde varsayılandır)
20
167 01 Güncellemeler dahil
Bu fiyattan satışa belirtilen güncellemeler dahildir
9
167 02 Güncellemeler ayrıca satın alınmalı
Bu fiyattan satışta, fiyata dahil olmayan belirtilen güncellemeleri satın alma taahhüdü gerekir
9
167 03 Güncellemeler mevcut
Güncellemeler ayrıca satılabilir, asgari satın alma taahhüdü gerekli değildir
9
167 04 Linked subsequent purchase price
Purchase at this price requires commitment to purchase specified other product, not included in price
43
167 05 Önceki alıma bağlı fiyat
Bu fiyattan satın alma, diğer ürünün önceden satın alınmış olmasını gerektirir
24
167 06 Bağlantılı fiyat
Bu fiyattan satın alma, diğer ürünün eşzamanlı satın alınmasını gerektirir
24
167 07 Auto-renewing
The rental or subscription will automatically renew at the end of the period unless actively cancelled
48
167 10 Kiralama süresi
Fiyatın geçerli olduğu kiralama süresi. Kaldırıldı – yerine <PriceConstraint> (FiyatSınırlama) kullanılır
20 34
167 11 Satın almaya yönelik kiralama
Bu fiyattan satın alma, ürünün önceden kiralanmış olmasını gerektirir. Minimum önceki kiralama süresi <PriceConditionQuantity> (FiyatKoşuluMiktarı) ögesinde verilir ve kiralamada farklı bir ürün tanımlayıcı kullanılıyorsa <ProductIdentifier> (ÜrünTanımlayıcı) kullanılabilir
24
167 12 Kiralama uzatma
Daha uzun kiralama süresine yükseltme. <FiyatKoşuluMiktarı> minimum önceki kiralama süresini belirtir, önceki kiralamada farklı bir ürün tanımlayıcı kullanılıyorsa <ÜrünTanımlayıcı> bileşeni kullanılabilir. Sınırlı lisans süresi içeren ayrı bir fiyat sınırlaması (kod 07) yeni birleşik kiralama süresini belirtir
26 34

sürüm bilgisi