ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
164 Eser ilişki kodu
<WorkRelationCode> <x454> içinde kullanın
9
164 01 Sunum biçimi
Ürün X, eser Y’nin sunumunu içerir. (Ürün ile eser Y arasında doğrudan bir ana öge-alt öge ilişkisi vardır)
9 39
164 02 Türeme
Ürün X, ilgili eser Y’den ISTC kurallarında belirtilen bir ya da daha fazla yoldan türetilmiş bir eserin sunum biçimidir ya da bunu içerir. (Üst ana eser Y ile ana eser arasında ve ana eser ile ürün arasında bir ilişki vardır.) Bu ilişki tipi, ortak bir ‘üst ana’ eserden türetilmiş eserlerin türetme biçiminin tam niteliği belirtilmeden ve ürünün ana ögesine bir tanımlayıcı atama zorunluluğu olmaksızın ilişkilendirilebilmesi içindir
9 39
164 03 İlgili ürün bundan türetilme
Ürün X, ilgili eser Y’nin ISTC kurallarında belirtilen bir ya da daha fazla yoldan türetildiği bir eserin sunum biçimidir ya da bunu içerir. (Ana eser ile alt eser Y arasında ve ana eser ile ürün arasında bir ilişki vardır)
13 39
164 04 Aynı koleksiyona ait diğer eser
Ürün X, ilgili eser Y ile aynı koleksiyona ait bir eserin gerçekleşmesidir
13
164 05 Aynı katkı sahibine ait diğer eser
Ürün X, ilgili eser Y ile aynı katkı sahibi(leri)ne ait bir eserin sunumudur
13

sürüm bilgisi