ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
163 Yayınlama tarih rolü
    • <PublishingDateRole> <x448>
    • <MarketDateRole> <j408>
içinde kullanın
9
163 01 Yayın tarihi
Duyurulan yayın tarihi. Bu tarih öncelikle planlama, tanıtım ve diğer iş süreçlerine yönelik olarak kullanılır ve perakende satış veya ön siparişlerin yerine getirilmesi için ilk tarih olmak zorunda değildir. Bir ambargo tarihi yoksa, perakende satış ve ön siparişlerin yerine getirilmesi, perakendecide stok hazır olur olmaz başlayabilir
9 40
163 02 Satış ambargo tarihi
Bu pazarda belirli bir tarih öncesinde perakende satış üzerinde kısıtlama varsa, kısıtlamanın kaldırıldığı ve perakende satışın ve ön siparişlerin yerine getirilmesinin serbest bırakıldığı tarih. Bir ambargo tarihi yoksa, perakende satış ve ön siparişlerin yerine getirilmesi, perakendecide stok hazır olur olmaz başlayabilir
12 40
163 09 Kamuya duyuru tarihi
Yeni bir ürünün kamuya duyurulabileceği tarih. Bir duyuru tarihi yoksa, planlanan ürün meta veri erişilebilir hale gelir gelmez kamuya duyurulabilir
9 46
163 10 Ticari duyuru tarihi
Yeni bir ürünün sadece ticari taraflara duyurulabileceği tarih. Bir ticari duyuru tarihi yoksa, planlanan ürün meta veri erişilebilir hale gelir gelmez tedarik zinciri ortaklarına duyurulabilir (fakat kamuya duyuru bundan farklı olabilir)
9 46
163 11 İlk yayın tarihi
Üründe yer alan eserin ilk yayınlandığı tarih. Çeviri eserler için ayrıca bkz. Orijinal dilde ilk yayınlanma tarihi (kod 20)
9 40
163 12 Son basım tarihi
Ürünün son yeniden basım tarihi
9
163 13 Baskı tükenme / silinme tarihi
Bir ürünün baskısı tükendi veya silindi olarak ilan edildiği (veya edileceği) tarih
9 20
163 16 Son tekrar yayın tarihi
Ürünün tekrar yayınlandığı son tarih
9
163 19 Basılı kopyanın yayın tarihi
Dijital bir ürünün doğrudan basılı karşılığı olan basılı kitabın yayın tarihi. Karşılık olan ürün kod 13 kullanarak <İlişkiliÜrün> bileşeninde verilebilir
11 40
163 20 Orijinal dilde ilk yayın tarihi
Bir üründe yer alan eserin orijinal dildeki sürümünün ilk yayınlandığı tarih için kullanılır (sadece çeviri eserlen için kullanılır – çevrildiği dildeki ilk yayın tarihi için bkz. Kod 11)
13 40
163 21 Gelecek tekrar yayın tarihi
Ürünün tekrar yayınlanacağı tarih
13
163 22 Geçici geri çekme sonrasında beklenen temin tarihi
Herhangi bir nedenle geçici olarak satıştan çekilen ya da geri çağırılan ürünün beklenen tekrar temin tarihi, örn. kalite ya da teknik sorunlar düzeltildikten sonra
15
163 23 İnceleme ambargo tarihi
Ürün incelemelerinin örn. gazetelerde ve dergilerde ya da çevrimiçi yayınlanabileceği tarih. Kitap ticaretine sadece bilgi için sunulur: Gazete ve dergilerin ONIX üstveri alıcısı olmaları beklenmez
16
163 25 Yayımcının rezervasyon siparişi son tarihi
Yayın tarihinden önce garantili teslimat için yayımcıya sipariş verilebilecek son tarih. Özel bir rezervasyon ya da yayınlama öncesi fiyatına bağlı olabilir veya olmayabilir
18
163 26 Gelecek basım tarihi
Bir ürünün yeniden basılacağı tarih
18
163 27 Ön sipariş ambargo tarihi
Perakende ‘ön siparişi’ verilebilecek en erken tarih (kamuya duyuru tarihinden farklıysa). Ön sipariş ambargosu yoksa, ön siparişler metadatanın tüketiciye açılmasıyla birlikte yapılabilir (bu kamuya duyuru tarihi ya da bir kamuya duyuru tarihi yoksa, medatadanın perakendeciye açıldığı en erken tarih olacaktır)
25
163 28 Transfer tarihi
Ürünün yeni yayımcı tarafından edinim tarihi (yayımcı rolleri 09 ve 13 ile kullanılır)
28
163 29 Date of production
For an audiovisual work (eg on DVD)
30
163 30 Streaming embargo date
For digital products that are available to end customers both as a download and streamed, the earliest date the product can be made available on a stream, where the streamed version becomes available later than the download. For the download, see code 02 if it is embargoed or code 01 if there is no embargo
43
163 31 Subscription embargo date
For digital products that are available to end customers both as purchases and as part of a subscription package, the earliest date the product can be made available by subscription, where the product may not be included in a subscription package until shome while after publication. For ordinary sales, see code 02 if there is a sales embargo or code 01 if there is no embargo
43

sürüm bilgisi