ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
160 Kaynak özellik tipi
<ResourceFeatureType> <x438> içinde kullanın
10
160 01 Kredi gerekli
Kaynak kullanıldığında kredi gösterilmek zorunda (örn: ‘Fotoğraf: Ara Güler’ ya da ‘© Magnum Photo‘). Kredi metni <FeatureNote> (ÖzellikNotu) ögesinde bulunmalıdır
12
160 02 Altyazı
Kaynağa eşlik edebilen açıklayıcı altyazı (örn. fotoğrafta eser sahibinin kimliğini belirtmek için kullanılır). Altyazı metni <FeatureNote> (ÖzellikNotu) ögesinde bulunmalıdır
12
160 03 Telif hakkı sahibi
Kaynağın telif hakkı sahibi (kaynak danışılmadan kullanılabileceğinden, sadece bilgi amaçlı). Telif hakkı metni <ÖzellikNotu> ögesinde bulunmalıdır
12
160 04 Dakika olarak süre
Bir işitsel ya da video kaynağın dakika olarak yaklaşık süresi. Süre uzunluğu <ÖzellikDeğeri> kısmında bir tamsayı olarak verilmelidir
12
160 05 Kaynak katkı sahibine ait ISNI
Kaynağı bir katkı sahibi ile açık bir biçimde ilişkilendirmek için kullanılır, örneğin Liste 158’den Kaynak İçerik türleri 04, 11-14 ile, özellikle ürünün birden fazla katkı sahibi varsa. <FeatureValue> (Özellikdeğeri) 16 basamaklı ISNI içerir
27 46
160 06 Kaynak katkı sahibine ait özel kimlik
Kaynağı bir katkı sahibi ile açık bir biçimde ilişkilendirmek için kullanılır, örneğin Liste 158’den Kaynak İçerik türleri 04, 11-14 ile, özellikle ürünün birden fazla katkı sahibi varsa. <FeatureValue> (ÖzellikDeğeri) özel kimliği içerir, kısmında verilen özel kimlikle eşleşmesi gerekir Ürün kaydındaki <Contributor> (Katkı sahibi)
32

sürüm bilgisi