ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
153 Metin tipi
<TextType> <x426> içinde kullanın
10
153 01 Gönderici tanımlı metin
Sadece bir değişimdeki tarafların (a) genel dağıtımda bulunmayan, (b) başka bir yerde kodlanamayan metne yer vermek üzere anlaştığı durumlarda kullanılır. Birden fazla metin tipi gönderiliyorsa, metnin kendisinin içinde etiketlerle belirtilmelidir
10
153 02 Kısa tanım/bilgi notu
En fazla 350 karakter ile sınırlıdır
10
153 03 Tanım
Uzunluk sınırlanmamış
10
153 04 İçindekiler tablosu
XHTML olarak ifade edilen yapılanmaya sahip olsun ya da olmasın, tek bir metin alanı olarak gönderilen içindekiler tablosu için kullanılır
10
153 05 Üst kapak / kapak yazısı
Arka kapak ve/ya da üst kapaktan alınmış tanıtıcı yazı
10 43
153 06 İnceleme alıntısı
Farklı basımları dikkate almak gerekmediğinde söz konusu eserin incelemesinden alınan inceleme alıntısı.
10
153 07 İnceleme alıntısı: Önceki basım
Eserin önceki bir basımının incelemesinden alınan inceleme alıntısı.
10
153 08 İnceleme alıntısı: Önceki eser
Aynı yazar(lar)a ya da aynı diziye ait önceki bir eserin incelemesinden alıntı.
10
153 09 Açıklama
Yeni bir kitabı tanıtmak için genellikle bir ünlüden yapılan, bir yayında yer almamış alıntı.
10
153 10 Promosyonel başlık
Ürünün tanımını başlığa çıkarmak için promosyonel bir cümle.
10
153 11 Özellik
Ürünün yayımcının tanıtım amacıyla dikkat çekmek istediği bir özelliğini açıklayan metin. Her bir ayrı özelliğin ONIX kaydı alıcısının takdirine göre biçimlendirmeyi uygulayabileceği şekilde ayrı bir yineleme ile tanımlanması gerekir veya birden çok özellik, uygun XHTML işaretleme kullanılarak tanımlanabilir.
10 22
153 12 Biyografik not
Bir ürüne tüm katkıda bulunanlarla ilgili not – tek bir katkıda bulunan ile ilgili DEĞİLDİR
10
153 13 Yayımcı beyanı
Yayımcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifası kapsamında, ferağ, sponsor beyanı ya da her tür yasal bildirim gibi beyanı. Bu beyana yer verilmesinin ONIX kaydı kullanıcısına beyanı yineleme yükümlülüğü getiremeyeceğini ve getirmediğini unutmayılır
10
153 14 Pasaj
Kitaptan kısa bir pasaj
10
153 15 Dizin
XHTML kullanılarak yapılandırılmış olabilecek tek bir metin alanı olarak gönderilen dizin için kullanılır
17
153 16 Koleksiyon için kısa açıklama/not
(ürünün parçası olduğu dizi ya da set.) En fazla 350 karakter ile sınırlıdır
17
153 17 Koleksiyon açıklaması
(ürünün parçası olduğu dizi ya da set.) Uzunluk sınırsızdır
17
153 18 Yeni özellik
Kod 11 ile benzer, ancak bu basım veya sürümün yeni bir özelliği için kullanılır
22
153 19 Sürüm geçmişi 22
153 20 Açık erişim beyanı
Öncelikle pazarlama amacına yönelik olarak, açık erişim durumu ve ilgili koşullar ile ilgili (örneğin ‘Ticari kullanım dışı açık erişim’) kısa özet beyan. Her zaman tam lisansa bir bağlantı eşlik etmelidir (bkz. <EpubLicense> (EpubLisansı) veya Liste 158’deki kod 99)
22
153 21 Dijital münhasırlık bildirimi
Ürünün sadece dijital formatlarda erişilebilir olduğunu belirten kısa bildirim (örneğin, ‘Münhasıran dijital’). Dijital dışında bir sürüm planlanmış ise, münhasırlığın sona ereceği tarihi belirtmek için bir <ContentDate> (İçerikTarihi) kullanılmalıdır (içerik tarihi rol kodu 15 kullanılır). Dijital dışında bir sürüm mevcut ise bu bildirim eklenmemelidir
28
153 22 Resmi tavsiye
Örneğin, eğitim bakanlığı ya da başka resmi kurum tarafından yapılan tavsiye veya onay. Ayrıntılar için <Text> (Metin) ve ideal olarak onaylayanın adı için <TextSourceCorporate> (MetinKaynakKurum) kullanılmalıdır
29
153 23 JBPA açıklaması
Japon Kitap Yayımcıları Birliği tarafından belirtilen formatta kısa açıklama
32
153 24 schema.org kod parçacığı
HTML’de kullanıma uygun JSON-LD kod parçacığı. schema.org ile birlikte kullanıma uygun yapılandırılmış meta veri içeren <script type="application/ld+json"> etiketi
36
153 25 Errata (Doğru-yanlış listesi) 39
153 26 Giriş
XHTML kullanılarak yapılandırılabilir nitelikte, tek bir metin alanı olarak gönderilen giriş, önsöz ya da diğer başlangıç materyali metni
40
153 27 Secondary flap / cover copy
Secondary descriptive blurb taken from the back cover and/or flaps, used only when there are two separate texts and the primary text is included using code 05
43
153 28 Full cast and credit list
For use with dramatized audiobooks, filmed entertainment etc, for a cast list sent as a single text field, which may or may not carry structure expressed using XHTML
43
153 29 Bibliography
Complete list of books by the author(s), supplied as a single text field, which may be structured using (X)HTML
44
153 30 Abstract
Formal summary of content (normally used with academic and scholarly content only)
46
153 31 Rules or instructions
Eg for a game, kit
48

sürüm bilgisi