ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
15 Başlık tipi kodu
<TitleType> <b202> içinde kullanın
15 01 Ayırt edici başlık (kitap); Cilt başlığı (dizi); Kalem üzerindeki başlık (dizi içerik kalemi ya da yeniden incelenen kaynak)
Kısaltma ya da özetleme olmaksızın kalemin ayırt edici başlığının tam metni. Başlığın kendi başına ayırt edici olmadığı kitaplarda, ayırt edici bir başlık oluşturmak için takım ya da dizi başlığından ya da bölüm numarasından unsurlar alınabilir. Ürün aynı yazarın iki ya da daha fazla eserini içeren bir derleme basım ise ve ayrı bir ortak başlığı yoksa, ayırt edici başlık tek tek başlıkların arada uygun bir noktalama işaretiyle art arda sıralanması ile oluşturulabilir, örneğin ‘Semaver / Sarnıç / Lüzumsuz Adam’

sürüm bilgisi