ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
15 Başlık tipi kodu
<TitleType> <b202> içinde kullanın
15 00 Belirtilmemiş
15 01 Ayırt edici başlık (kitap); Cilt başlığı (dizi); Kalem üzerindeki başlık (dizi içerik kalemi ya da yeniden incelenen kaynak)
Kısaltma ya da özetleme olmaksızın kalemin ayırt edici başlığının tam metni. Başlığın kendi başına ayırt edici olmadığı kitaplarda, ayırt edici bir başlık oluşturmak için takım ya da dizi başlığından ya da bölüm numarasından unsurlar alınabilir. Ürün aynı yazarın iki ya da daha fazla eserini içeren bir derleme basım ise ve ayrı bir ortak başlığı yoksa, ayırt edici başlık tek tek başlıkların arada uygun bir noktalama işaretiyle art arda sıralanması ile oluşturulabilir, örneğin ‘Semaver / Sarnıç / Lüzumsuz Adam’
15 02 ISSN dizi anahtar başlığı
Sadece diziler
15 03 Özgün dilde başlık
ONIX kaydı konusu çeviri bir ürünse kullanılır
15 04 Başlık kısaltması ya da baş harfleri
Diziler için: Başlık Tip 01’in kısaltması ya da baş harfleri, örn. ‘JAMA’, ‘JACM’
15 05 Kısaltılmış başlık
Başlık Tip 01’in kısaltılmış biçimi
15 06 Başka dilde başlık
Başlık Tip 01’in başka bir dildeki çevirisi
15 07 Dizi sayısı tematik başlığı
Sadece diziler: Bir dizi sayısı açıkça belirli bir konuya ayrılmış ise
15 08 Eski başlık
Kitap ya da diziler: Bir ürün daha önce farklı bir başlıkla yayınlanmış ise
15 10 Dağıtımcı başlığı
Kitaplar için: Kitap dağıtımcısının başlık dosyasında yer alan başlık: Genellikle eksiktir ve başlığın kurallara uygun parçası olmayan unsurlar içerebilir
4
15 11 Kapakta alternatif başlık
Kitabın kapağında görülen alternatif başlık
7
15 12 Arka kapakta alternatif başlık
Kitabın arka kapağında görülen alternatif başlık
7
15 13 Genişletilmiş başlık
Başlığın genişletilmiş biçimi, örneğin ders kitabında aksi halde sadece ders konusunu içerecek olan başlığı anlaşılır kılacak şekilde sınıf, tip ve diğer bilgiler eklenmiş başlık. Bu başlık tipi İspanya ISBN Kurumu’na başvurularda gereklidir
7
15 14 Alternatif başlık
Kitap üzerinde görünsün veya görünmesin, kitabın yaygın bilinen alternatif başlığı.
25

sürüm bilgisi