ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
149 Başlık öge düzeyi
<TitleElementLevel> <x409> içinde kullanın
9
149 01 Ürün
Başlık ögesi münferit bir ürüne gönderme yapar
9
149 02 Koleksiyon düzeyi
Başlık ögesi bibliyografik bir koleksiyonun üst düzeyine gönderme yapar
9
149 03 Alt koleksiyon
Başlık ögesi iki ya da daha fazla ‘alt koleksiyondan’ oluşan bir biyografik koleksiyonun orta düzeyine gönderme yapar
9
149 04 İçerik ögesi
Başlık ögesi bir ürün içindeki bir içerik ögesine, örn. birleşik ya da ‘derleme’ ciltte yer alan esere ya da bir kitabın bölümüne gönderme yapar
10 44
149 05 Ana marka
Markanın kullanımı birden fazla set, dizi ve ürün formu ve olası birden fazla künye ve yayımcıyı kapsıyorsa, ana marka adını içeren başlık ögesi. Sadece çocuk karakter varlıkları gibi markalı medya varlıkları için kullanılır
19
149 06 Alt-alt koleksiyon
Bir bibliyografik koleksiyonun alt koleksiyonunun bir alt bölümünü oluşturan bir ara düzeyini (kolektif kimliğin üçüncü düzeyi) ifade eden başlık ögesi
27

sürüm bilgisi