ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
147 Kullanım birimi
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
içinde kullanın
9
147 01 Kopya
İzinli parçanın çıkarılabilecek en fazla kopya sayısı
9
147 02 Karakter
Belirli bir kullanım için izinli parçada bulunabilecek en fazla karakter sayısı
9
147 03 Kelime
Belirli bir kullanım için izinli parçada bulunabilecek en fazla kelime sayısı
9
147 04 Sayfa
Belirli bir kullanım için izinli parçada bulunabilecek en fazla sayfa sayısı
9
147 05 Yüzde
Belirli bir kullanım için izinli parçanın toplam içeriğe göre en büyük yüzdesi
9
147 06 Aygıtlar
‘Paylaşım grubu’ içindeki en fazla cihaz sayısı
9
147 07 Eşzamanlı kullanıcı
En fazla eşzamanlı kullanıcı sayısı. NOT eşzamanlı kullanıcı sayısı özellikle sınırlanmamışsa, eşzamanlı kullanıcı sayısını sıfır olarak ayarlayınız
9 15
147 15 Kullanıcı sayısı
Maksimum lisanslı tekil kullanıcı sayısı, eşzamanlı kullanımdan bağımsız olarak
40
147 19 Concurrent classes
A ‘class’ is a group of learners attending a specific course or lesson and generally taught as a group
45
147 20 Classes
Maximum number of classes of learners, independent of concurrency of use
45
147 08 Zaman süresine göre yüzde
Toplam içeriğin belirli bir sürede belirli bir kullanım biçiminde kullanılabilecek en büyük yüzdesi; zaman süresi başka bir EyayınKullanımMiktarı ögesinde belirtilir
11
147 09 Gün
Gün cinsinden maksimum süre (ürünün satın alınmasından veya etkinleştirilmesinden itibaren)
11 36
147 13 Hafta
Hafta olarak maksimum süre
17
147 14 Ay
Ay olarak maksimum süre
17
147 16 Hours minutes and seconds
Maximum amount of time in hours, minutes and seconds allowed in a permitted extract for a specified usage, in the format HHHMMSS (7 digits, with leading zeros if necessary)
42
147 27 Gün (sabit başlangıç)
Gün cinsinden maksimum süre (ürün yayın tarihinden itibaren). Aslında bu, satın alma veya etkinleştirme tarihinden bağımsız olarak lisans için sabit bir bitiş tarihi belirtir
36
147 28 Hafta (sabit başlangıç)
Hafta cinsinden maksimum süre
36
147 29 Ay (sabit başlangıç)
Ay cinsinden maksimum süre
36
147 10 Defa
Belirtilen kullanımın en fazla kaç defa gerçekleşebileceği
11
147 22 Günde kez
Belirli bir kullanım durumunun olabileceği maksimum sıklık (günlük)
36
147 23 Ayda
Belirli bir kullanım durumunun olabileceği maksimum sıklık (her ay)
35
147 24 Yılda kez
Belirli bir kullanım durumunun olabileceği maksimum sıklık (yıl başına)
35
147 21 İnç başına nokta
Basılı veya kopyalanıp yapıştırılan parçaların maksimum çözünürlüğü
28
147 26 Cm başına nokta sayısı
Basılmış veya kopyalanıp yapıştırılmış alıntıların maksimum çözünürlüğü
36
147 11 İzinli kullanım başlangıç sayfası
İzinli kullanımın başlayacağı sayfa numarası. <Quantity> (Miktar) ögesinde kapak sayfa 1 sayılarak bir mutlak sayfa sayısı yer almalıdır. (E-yayın sabit sayfa sayısına sahip değilse bu tür sayfa numaralandırma kullanılmamalıdır). Önizlemede izin verilen sayfaları belirtmek için Sayfa (maksimum sayısı), İçerik yüzdesi ya da Son sayfa ile birlikte kullanılır
14
147 12 İzinli kullanım bitiş sayfası
İzinli kullanımın sona erdiği sayfa sayısı. <Quantity> (Miktar) ögesinde kapak sayfa 1 sayılarak bir mutlak sayfa sayısı yer almalıdır. (E-yayın sabit sayfa sayısına sahip değilse bu tür sayfa numaralandırma kullanılmamalıdır). Önizlemede izin verilen sayfaları belirtmek için Başlangıç sayfası ile birlikte kullanılır
14
147 17 Allowed usage start time
Time at which allowed usage begins. <Quantity> should contain an absolute time, counting from the beginning of an audio or video product, in the format HHHMMSS or HHHMMSScc. Use with Time, Percentage of content, or End time to specify time-based extract allowed in Preview
42 44
147 18 Allowed usage end time
Time at which allowed usage ends. <Quantity> should contain an absolute time, counting from the beginning of an audio or video product, in the format HHHMMSS or HHHMMSScc. Use with Start time to specify time-based extract allowed in Preview
42 44
147 98 Valid from
The date from which the usage constraint applies. <Quantity> is in the format YYYYMMDD
46
147 99 Valid to
The date until which the usage constraint applies. <Quantity> is in the format YYYYMMDD
46

sürüm bilgisi