ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
145 Kullanım tipi
<EpubUsageType> <x318> içinde kullanın
9
145 01 Önizleme
Satın almadan önce önizleme. Perakende müşterisinin ya da hesap sahibinin veya abonenin kitabın bir kısmını satın almadan önce görüntülemesine izin verir. Ayrıca, kütüphanelerde “talep üzerine edinim” modellerini kullanan ödünç alıcılara ve satın alımın okuyucu adına yapıldığı “abonelik” modellerine de uygundur
9 33
145 02 Baskı
Parçanın kağıt kopyasını yazdırma
9
145 03 Kopyala / yapıştır
Parçanın dijital kopyasını alma
9
145 04 Paylaşım
Ürünün birden çok eşzamanlı cihazda paylaşımı. Perakende müşterisinin ya da hesap sahibinin veya abonenin kitabı aynı hesaba bağlı birden fazla cihazda okumasına izin verir. Ayrıca kütüphane ödünç alma ve “abonelik” modellerindeki okurlar için de geçerlidir
9 33
145 05 Metinden konuşmaya
Metinden konuşmaya özelliği ile “sesli okuma”
9
145 06 Ödünç
Satın alan tarafından başka cihaz sahibine, hesap sahibine veya aboneye, örneğin “arkadaşa ödünç verme” şeklinde ödünç verilebilir, kütüphane tarafından ödünç verilebilir (kütüphane ürününün “tüketici” ürünlerinden ayrı bir ürün tanımlayıcısı vardır). Bir dizi eşzamanlı ödünç verme ayrıca belirtilmediği sürece, ikincil kopya “ödünç verilmiş” durumdayken “birincil” kopya kullanılamaz duruma gelir
12 33
145 07 Sınırlı süreli lisans
E-yayın lisans süresi sınırlıdır. Liste 146’dan 02 ve <EpubUsageLimit> (EyayınKullanımSüresi) kısmında gün sayısı belirtiniz
13 47
145 08 Ödünç yenileme
Tekil bir cihaz sahibine ya da hesap sahibine maksimum ardışık ödünç verme ya da ödünç uzatmaları (örn. kütüphaneden) sayısı. 1 sınırının ödünç vermenin yenilenemeyeceğini ya da uzatılamayacağını belirttiğine dikkat edilmelidir
32 37
145 09 Çok kullanıcılı lisans
E-yayın lisansı çok kullanıcılıdır. Ürünü kullanmak için lisansa sahip eşzamanlı kullanıcıların maksimum sayısı, <EpubUsageLimit> (EpubKullanımSınırı) bileşeninde verilmelidir
36
145 10 Preview on premises
Preview locally before purchase. Allows a retail customer, account holder or patron to view a proportion of the book (or the whole book, if no proportion is specified) before purchase, but ONLY while located physically in the retailer’s store (eg while logged on to the store or library wifi). Also applies to patrons making use of ‘acquisition on demand’ models in libraries
44

sürüm bilgisi