ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
13 Dizi tanımlayıcı tipi kodu
<CollectionIDType> <x344> içinde kullanın
13 01 Özel
Örneğin yayımcının kendi dizi kimliği. Özel tanımlayıcılar için <IDTypeName> (KimlikTipiAdı) bileşeninin gerekli olduğu unutulmamalıdır

sürüm bilgisi