ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
13 Dizi tanımlayıcı tipi kodu
<CollectionIDType> <x344> içinde kullanın
13 01 Özel
Örneğin yayımcının kendi dizi kimliği. Özel tanımlayıcılar için <IDTypeName> (KimlikTipiAdı) bileşeninin gerekli olduğu unutulmamalıdır
13 02 ISSN
Uluslararası Standart Dizi Numarası, tiresiz, 8 rakam
13 03 Alman Ulusal Bibliyografya dizi kimliği
Deutsche Nationalbibliothek tarafından düzenlenir
13 04 German Books in Print (Almanca Yayın Kataloğu) dizi kimliği
VLB tarafından düzenlenir
1
13 05 Electre dizi kimliği
Electre Information, Fransa tarafından düzenlenir
1
13 06 DOI
Dijital Nesne Kimliklendirici (değişken uzunluk ve karakter seti)
6
13 15 ISBN-13
Sadece koleksiyon (dizi ya da set) tek bir ürün halindeyse kullanılır.
15
13 22 URN
Tektip Kaynak Adı
8
13 29 Identifiant BNF des publications en série
Bibliothèque Nationale de France tarafından tutulan Fransız Ulusal Bibliyografyası seri tanımlayıcı
24 36
13 35 ARK
Arşiv Kaynak Anahtarı, URL halinde (örneğin bir ulusal kütüphane tarafından sağlanan ARK çözümleyicinin adresi dahil)
36
13 38 ISSN-L
International Standard Serial Number ‘linking ISSN’, used when distinct from the serial ISSN. Unhyphenated, 8 digits. For use in ONIX 3.0 only
41

sürüm bilgisi