ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
12 Ticari kategori kodu
<TradeCategory> <b384> içinde kullanın
1
12 01 BK açık pazar basımı
BK’lı bir yayımcı tarafından sadece inhisari hakların verilmediği ülkelerde satılan basım. Hak bilgileri normal olarak PR.21 (ONIX 2.1) ya da P.21 (ONIX 3.0) içinde yer almalıdır
2
12 02 Havalimanı basımı
BK’da öncelikle BK havalimanlarında gümrüklü bölgede satılmaya yönelik basım; bundan dolayı inhisari hakların alınmadığı ülkelerde satışta bulunabilir. Hak bilgileri normal olarak PR.21 (ONIX 2.1) ya da P.21 (ONIX 3.0) içinde yer almalıdır
2
12 03 Sonderausgabe
Almanya’da, normal sert kapaklı basımdan düşük fiyata satılan özel basım
2
12 04 Cep kitabı
Ayrı bir ticari kategori olarak kabul edilen ülkelerde geçerli, örn. Fransa ‘livre de poche’, Almanya ‘Taschenbuch’, İtalya ‘tascabile’, İspanya ‘libro de bolsillo‘
2 39
12 05 Uluslararası basım (ABD)
Sadece belirli ihraç pazarlarında satılmak üzere üretilen basım
2
12 06 Kütüphane işitsel basımı
Özel bir dayanıklı ambalajda satılan ve içerdiği kaset ya da CD’ler için belirtilen raf ömrü boyunca değiştirme garantisi verilen işitsel ürün
2
12 07 ABD açık pazar basımı
ABD’li bir yayımcı tarafından sadece inhisari hakların verilmediği ülkelerde satılan basım. Hak bilgileri normal olarak PR.21 (ONIX 2.1) ya da P.21 (ONIX 3.0) içinde yer almalıdır
3
12 08 Livre scolaire, déclaré par l’éditeur
Fransa’da yayımcı tarafından beyana göre belirli bir yasal statüye sahip kitap kategorisi
5
12 09 Livre scolaire (non spécifié)
Fransa’da yayımcıdan bağımsız olarak tanımlanan, belirli bir yasal statüye sahip kitap kategorisi
5
12 10 Gazete eki
Sadece bir gazete ya da süreli yayınla birlikte satılmak üzere yayınlanan basım
7
12 11 Precio libre ders kitabı
İspanya’da sabit ya da tavsiye edilen bir perakende satış fiyatı bulunmayan ve yayımcı tarafından kitapçı ile anlaşmaya varılan münferit şartlarla tedarik edilen okul kitabı
8
12 12 Gazete bayii basımı
Sadece gazete bayilerinden satış amaçlı basımlar
14
12 13 ABD ders kitabı
ABD ve Kanada’da, öncelikle çalışma için bir temel olarak okul ya da üniversite öğrencileri tarafından kullanılmak üzere yayınlanan kitap. Ilköğretim ve ortaöğretim pazarı için yayınlanan ders kitapları genellikle öğrencilerin kullanımı için okul bölgeleri tarafından satın alınır. Yüksek öğretim pazarı için yayınlanan ders kitapları genellikle bu sınıfların eğitmenleri tarafından belirli dersler için kabul edilir. Ders kitapları çoğunlukla genel kamuya pazarlanmaz ve bu özellikleriyle ticari kitaplardan ayrılır. Ders kullanımı için kabul edilen ticari kitaplar ders kitabı olarak kabul edilmez (yine de bir ticaret başlığın özel bir eğitim basımı olabilir)
17
12 14 E-kitap, kısa
Tipik olarak tek bir kısa öykü, deneme ya da uzun gazete yazısı içeren ‘kısa’ e-kitap (bazen ‘single’ da denir)
27
12 15 Süper cep kitabı
Ayrı bir ticari kategori olarak kabul edilen ülkelerde geçerli, örn
39
12 16 Beau-livre
Category of books, usually hardcover and of a large format (A4 or larger) and printed on high-quality paper, where the primary features are illustrations, and these are more important than text. Sometimes called ‘coffee-table books’ or ‘art books’ in English. For use in ONIX 3.0 only
42
12 17 Podcast
Category of audio products typically distinguished by being free of charge (but which may be monetised through advertising content) and episodic. For use in ONIX 3.0 only
44
12 18 Periodical
Category of books or e-books which are single issues of a periodical publication, sold as independent products. For use in ONIX 3.0 only
44

sürüm bilgisi