ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
1 Bildirim ya da güncelleme tipi kodu
<NotificationType> <a002> içinde kullanın
1 01 Erken bildirim
Yayından yaklaşık altı ay önce çıkarılan tam kayıt için kullanılır
1 02 Ön bildirim (doğrulanmış)
Ön bilgileri doğrulamak üzere yayından yaklaşık altı ay önce çıkarılan tam kayıt için ya da bu tarihten sonra ve bilgilerin basılı kitaptan doğrulanmasından önce çıkarılan tam kayıt için kullanılır
1 03 Yayınla doğrulanan bildirim
Fiili yayın tarihinde ya da hemen öncesinde ön bilgileri doğrulamak üzere çıkarılan tam kayıt için ya da daha sonraki bir tarihte çıkarılan tam kayıt için kullanılır
11
1 04 Güncelleme (kısmi)
Sadece ONIX 3.0’da, ‘blok güncelleme’ kaydı gönderirken kullanılır. Önceki ONIX sürümlerinde, ONIX güncellemesi genellikle kod 03 kullanılarak tam kayıt değişikliği ile yapılmış, kod 04 kullanılmamıştır
42
1 05 Silme
Daha önce çıkarılmış bir kaydı silme talimatı gönderirken kullanılır. Silme talimatının ürün iptal edildiğinde, baskıdan çıkarıldığında ya da başka bir şekilde satıştan çekildiğinde KULLANILMADIĞINI unutmayınız. Bu durum Yayınlama statüsündeki bir değişiklik olarak ele alınır, kaydı koruma ya da silme kararı alıcıya bırakınız. Silme talimatı sadece bir kaydı tümüyle geri çekmek için -örneğin hatalı çıkarılması gibi- bir neden varsa kullanılır
1 08 Satış bildirimi
Bir ürünün bir yayımcıdan diğerine satış bildirimi: Ürünü elden çıkaran yayımcı tarafından gönderilir
2
1 09 Devir bildirimi
Bir ürünün bir yayımcıdan diğerine devir bildirimi: Ürünü devralan yayımcı tarafından gönderilir
2
1 88 Test güncellemesi (Kısmi)
Sadece ONIX 3.0. Kayıt test amaçlı işlenebilir, ancak veri silinmelidir. Gönderen, <RecordReference> (KayıtReferansı) ögesinin önceden gönderilen test kaydı ile eşleşmesini sağlamalıdır
26
1 89 Test kaydı
Kayıt test amaçlı işlenebilir, ancak veri silinmelidir. Gönderen, <RecordReference> (KayıtReferansı) ögesinin önceden gönderilen hiçbir canlı ürün kaydı ile eşleşmemesini sağlamalıdır
26

sürüm bilgisi