ONIX kod listesi Sürüm 41

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
1 Bildirim ya da güncelleme tipi kodu
Utilisar con <NotificationType> <a002>
2 Ürün bileşimi
Utilisar con <ProductComposition> <x314>
9
3 Kayıt kaynağı tipi kodu
Utilisar con
    • <RecordSourceType> <a194>
    • @sourcetype
5 Ürün tanımlayıcı tipi kodu
Utilisar con <ProductIDType> <b221>
9 Ürün sınıflandırma tipi kodu
Utilisar con <ProductClassificationType> <b274>
12 Ticari kategori kodu
Utilisar con <TradeCategory> <b384>
1
13 Dizi tanımlayıcı tipi kodu
Utilisar con <CollectionIDType> <x344>
14 Büyük harf – küçük harf etiketi
Utilisar con @textcase
15 Başlık tipi kodu
Utilisar con <TitleType> <b202>
16 Eser tanımlayıcı tipi kodu
Utilisar con <WorkIDType> <b201>
17 Katkı rolü kodu
Utilisar con <ContributorRole> <b035>
18 Kişi / kurum adı tipi
Utilisar con <NameType> <x414>
19 İsimsiz kişi(ler)
Utilisar con <UnnamedPersons> <b249>
20 Olay rolü
Utilisar con
    • <EventRole> <x515>
    • <ConferenceRole> <b051>
21 Basım tipi kodu
Utilisar con <EditionType> <x419>
22 Dil rolü kodu
Utilisar con <LanguageRole> <b253>
23 Büyüklük tipi kodu
Utilisar con <ExtentType> <b218>
24 Büyüklük birimi kod
Utilisar con <ExtentUnit> <b220>
25 Resim ve diğer içerik tipi koduu
Utilisar con <AncillaryContentType> <x423>
27 Konu düzeni tanımlayıcı kodu
Utilisar con <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
28 İzlerkitle kodu
Utilisar con
    • <AudienceCode> <b073>
    • <AudienceCodeValue> <b206>
29 İzlerkitle kodu tipi
Utilisar con <AudienceCodeType> <b204>
30 İzlerkitle aralığı niteleyici
Utilisar con <AudienceRangeQualifier> <b074>
31 İzlerkitle aralığı hassasiyeti
Utilisar con <AudienceRangePrecision> <b075>
32 Karmaşıklık düzeni tanımlayıcı
Utilisar con <ComplexitySchemeIdentifier> <b077>
34 Metin format kodu
Utilisar con @textformat
41 Ödül ya da armağan kodu
Utilisar con <PrizeCode> <g129>
42 Metin öge tipi kodu
Utilisar con <TextItemType> <b290>
43 Metin ögesi tanımlayıcı tipi kodu
Utilisar con <TextItemIDType> <b285>
44 İsim tanımlayıcı tipi
Utilisar con
    • <NameIDType> <x415>
    • <SenderIDType> <m379>
    • <AddresseeIDType> <m380>
    • <ImprintIDType> <x445>
    • <PublisherIDType> <x447>
    • <CopyrightOwnerIDType> <b392>
    • <ProductContactIDType> <x483>
    • <EventSponsorIDType> <x522>
    • <ConferenceSponsorIDType> <b391>
    • <RecordSourceIDType> <x311>
    • <SupplyContactIDType> <x538>
45 Yayımcı rolü kodu
Utilisar con <PublishingRole> <b291>
46 Satış hakları tipi kodu
Utilisar con
    • <SalesRightsType> <b089>
    • <ROWSalesRightsType> <x456>
48 Ölçü tipi kod
Utilisar con <MeasureType> <x315>
49 Bölge kodu – ISO 3166-2’ya göre
Utilisar con
    • <RegionCode> <b398>
    • <RegionsIncluded> <x450>
    • <RegionsExcluded> <x452>
1
50 Ölçü birimi kodu
Utilisar con <MeasureUnitCode> <c095>
51 Ürün ilişki kodu
Utilisar con <ProductRelationCode> <x455>
53 İade şartları kod tipi
Utilisar con <ReturnsCodeType> <j268>
55 Tarih formatı
Utilisar con
    • <DateFormat> <j260>
    • @dateformat
57 Fiyatsız öge tipi kodu
Utilisar con <UnpricedItemType> <j192>
58 Fiyat tipi kod
Utilisar con
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
59 Fiyat tipi niteleyici
Utilisar con <PriceQualifier> <j261>
60 Fiyatlandırma birimi kodu
Utilisar con <PricePer> <j239>
61 Fiyat durumu kodu
Utilisar con <PriceStatus> <j266>
62 Vergi oranı, kodlanmış
Utilisar con <TaxRateCode> <x471>
64 Yayınlama durumu
Utilisar con <PublishingStatus> <b394>
2
65 Ürünün temin edilebilirliği
Utilisar con <ProductAvailability> <j396>
2
66 BISAC iadeli ürün göstergesi
Utilisar con <ReturnsCode> <j269>
2
68 Pazar yayınlama durumu
Utilisar con <MarketPublishingStatus> <j407>
3
69 Acente rolü
Utilisar con <AgentRole> <j402>
3
70 Stok miktarı kod tipi
Utilisar con <StockQuantityCodeType> <j293>
6
71 Satış kısıtlama tipi kodu
Utilisar con <SalesRestrictionType> <b381>
1
72 Tez tipi kodu
Utilisar con <ThesisType> <b368>
1
73 İnternet sitesi rolü
Utilisar con <WebsiteRole> <b367>
1
74 Dil kodu – ISO 639-2/B temelinde
Utilisar con
    • <LanguageCode> <b252>
    • <FromLanguage> <x412>
    • <ToLanguage> <x413>
    • <AudienceCodeValue> <b206>
    • <DefaultLanguageOfText> <m184>
    • @language
76 Ürün formu özellik değeri – DVD bölge kodları
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
2
77 Kuzey Amerika okul ya da kolej sınıfları
Utilisar con <AudienceRangeValue> <b076>
1
79 Ürün formu özellik tipi
Utilisar con <ProductFormFeatureType> <b334>
1
80 Ürün ambalaj tipi
Utilisar con <ProductPackaging> <b225>
1
81 Ürün içerik tipi
Utilisar con
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
82 İncil içeriği
Utilisar con <BibleContents> <b352>
1
83 İncil versiyonu
Utilisar con <BibleVersion> <b353>
1
84 Şerhli İncil tipi
Utilisar con <StudyBibleType> <b389>
1
85 İncil amacı
Utilisar con <BiblePurpose> <b354>
1
86 İncil metin düzeni
Utilisar con <BibleTextOrganization> <b355>
1
87 İncil başvuru yeri
Utilisar con <BibleReferenceLocation> <b356>
1
88 Dini metin tanımlayıcı
Utilisar con <ReligiousTextIdentifier> <b376>
1
89 Dini metin özellik tipi
Utilisar con <ReligiousTextFeatureType> <b358>
1
90 Dini metin özellik kodu
Utilisar con <ReligiousTextFeatureCode> <b359>
1
91 Ülke kodu – ISO 3166-1 temelinde
Utilisar con
    • <CountryCode> <b251>
    • <CountriesIncluded> <x449>
    • <CountriesExcluded> <451>
    • <CountryOfPublication> <b083>
    • <CountryOfManufacture> <x316>
    • <PrizeCountry> <g128>
92 Tedarikçi tanımlayıcı tipi
Utilisar con
    • <AgentIDType> <j400>
    • <SupplierIDType> <j345>
    • <LocationIDType> <j377>
1
93 Tedarikçi rolü
Utilisar con <SupplierRole> <j292>
1
96 Para birimi kodu – ISO 4217 temelinde
Utilisar con
    • <CurrencyCode> <j152>
    • <DefaultCurrencyCode> <m186>
97 İncil metin özelliği
Utilisar con <BibleTextFeature> <b357>
1
98 Ürün form özelliği değeri – cilt ya da sayfa kenarı rengi
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
1
99 Ürün formu özellik değeri – özel kapak malzemesi
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
1
100 İskonto kodu tipi
Utilisar con <DiscountCodeType> <j363>
1
102 Satış noktası tanımlayıcı tipi
Utilisar con <SalesOutletIDType> <b393>
1
121 Metin yazı düzeni kodu – ISO 15924 temelinde
Utilisar con
    • <ScriptCode> <x420>
    • @textscript
9
139 ONIX perakende satış noktası kimlikleri
Utilisar con <IDValue> <b244>
8
141 Barkod göstergesi
Utilisar con <BarcodeType> <x312>
9
142 Ürün üzerindeki konum
Utilisar con <PositionOnProduct> <x313>
9
143 ABD CPSIA boğulma tehlikesi uyarı kodu
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
9
144 E-yayın teknik koruması
Utilisar con <EpubTechnicalProtection> <x317>
9
145 Kullanım tipi
Utilisar con <EpubUsageType> <x318>
9
146 Kullanım durumu
Utilisar con
    • <EpubUsageStatus> <x319>
    • <PriceConstraintStatus> <x530>
9
147 Kullanım birimi
Utilisar con
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
9
148 Koleksiyon tipi
Utilisar con <CollectionType> <x329>
9
149 Başlık öge düzeyi
Utilisar con <TitleElementLevel> <x409>
9
150 Ürün formu
Utilisar con <ProductForm> <b012>
9
151 Katkı sahibi yer ilgeci
Utilisar con <ContributorPlaceRelator> <x418>
9
152 Resimli / resimli değil
Utilisar con <Illustrated> <x422>
9
153 Metin tipi
Utilisar con <TextType> <x426>
10
154 İçerik izlerkitlesi
Utilisar con <ContentAudience> <x427>
10
155 İçerik tarih rolü
Utilisar con <ContentDateRole> <x429>
10
156 Atıf içerik tipi
Utilisar con <CitedContentType> <x430>
10
157 İçerik kaynak tipi
Utilisar con <SourceType> <x431>
10
158 Kaynak içerik tipi
Utilisar con <ResourceContentType> <x436>
10
159 Kaynak kipi
Utilisar con <ResourceMode> <x437>
10
160 Kaynak özellik tipi
Utilisar con <ResourceFeatureType> <x438>
10
161 Resource form
Used with <ResourceForm> <x441>
10
162 Kaynak versiyonu özellik tipi
Utilisar con <ResourceVersionFeatureType> <x442>
10
163 Yayınlama tarih rolü
Utilisar con
    • <PublishingDateRole> <x448>
    • <MarketDateRole> <j408>
9
164 Eser ilişki kodu
Utilisar con <WorkRelationCode> <x454>
9
165 Tedarikçi kodu tipi
Utilisar con <SupplierCodeType> <x458>
9
166 Tedarik tarih rolü
Utilisar con <SupplyDateRole> <x491>
9
167 Fiyat koşulu tipi
Utilisar con <PriceConditionType> <x463>
9
168 Fiyat koşulu miktar tipi
Utilisar con <PriceConditionQuantityType> <x464>
9
169 Miktar birimi
Utilisar con <QuantityUnit> <x466>
9
170 İskonto tipi
Utilisar con <DiscountType> <x467>
9
171 Vergi tipi
Utilisar con <TaxType> <x470>
9
172 Para birimi bölgesi
Utilisar con <CurrencyZone> <x475>
9
173 Fiyat tarih rolü
Utilisar con <PriceDateRole> <x476>
9
174 Ürün üzerinde basılı
Utilisar con <PrintedOnProduct> <x301>
9
175 Ürün formu bilgileri
Utilisar con <ProductFormDetail> <b333>
9
176 Ürün formu özellik değeri – işletim sistemi
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
10
177 Kişi / kurum tarih rolü
Utilisar con
    • <ContributorDateRole> <x417>
    • <SubjectDateRole> <x534>
9
178 Desteklenen kaynak dosya formatı
Utilisar con <FeatureValue> <x439>
10
179 Fiyat kod tipi
Utilisar con <PriceCodeType> <x465>
12
184 AB Oyuncak Güvenliği Yönergesi Tehlike Uyarısı
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
13
196 E-yayın erişilebilirlik bilgileri
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
197 Koleksiyon sıra tipi
Utilisar con <CollectionSequenceType> <x479>
16
198 Ürün iletişim rolü
Utilisar con <ProductContactRole> <x482>
16
203 Ürün iletişim rolü
Utilisar con <AudienceCodeValue> <b206>
18
204 ONIX iade koşulları kodu
Utilisar con <ReturnsCode> <j269>
19
215 Yakınlık
Utilisar con <Proximity> <x502>
24
216 Hız metriği
Utilisar con <VelocityMetric> <x504>
24
217 Fiyat tanımlayıcı tipi kodu
Utilisar con <PriceIDType> <x506>
24
218 Lisans ifade tipi kodu
Utilisar con <EpubLicenseExpressionType> <x508>
24
219 Hak tipi kodu
Utilisar con <CopyrightType> <x512>
24
220 E-yayın sürüm numarası
Utilisar con <ProductFormFeatureValue> <b335>
24
221 Message status
Utilisar con <MessageStatus> <m489>
28
222 Message status date role
Utilisar con <MessageStatusDateRole> <m490>
28
223 Status detail code type
Utilisar con <StatusDetailCodeType> <a492>
28
224 Status detail type severity
Utilisar con <StatusDetailType> <a494>
28
225 Message / Record status detail
Utilisar con <StatusDetailCode> <a495>
28
226 Record status
Utilisar con <RecordStatus> <a498>
28
227 Çinli okul sınıfı
Utilisar con <AudienceRangeValue> <b076>
30
228 Hibe tanımlayıcı tipi kodu
Utilisar con <FundingIDType> <x523>
33
229 Cinsiyet kodu, ISO 5218 temelinde
Utilisar con <Gender> <X524>
33
230 Fiyat sınırlaması tipi
Utilisar con <PriceConstraintType> <x529>
33
238 Brezilya eğitim seviyesi
Utilisar con <AudienceRangeValue> <b076>
39
239 Tedarik sözleşme rolü
Utilisar con <SupplyContactRole> <x537>
39

sürüm bilgisi.