ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
1 Bildirim ya da güncelleme tipi kodu
<NotificationType> <a002> içinde kullanın
2 Ürün bileşimi
<ProductComposition> <x314> içinde kullanın
9
3 Kayıt kaynağı tipi kodu
    • <RecordSourceType> <a194>
    • @sourcetype
içinde kullanın
5 Ürün tanımlayıcı tipi kodu
<ProductIDType> <b221> içinde kullanın
9 Ürün sınıflandırma tipi kodu
<ProductClassificationType> <b274> içinde kullanın
12 Ticari kategori kodu
<TradeCategory> <b384> içinde kullanın
1
13 Dizi tanımlayıcı tipi kodu
<CollectionIDType> <x344> içinde kullanın
14 Büyük harf – küçük harf etiketi
@textcase içinde kullanın
15 Başlık tipi kodu
<TitleType> <b202> içinde kullanın
16 Eser tanımlayıcı tipi kodu
<WorkIDType> <b201> içinde kullanın
17 Katkı rolü kodu
<ContributorRole> <b035> içinde kullanın
18 Kişi / kurum adı tipi
<NameType> <x414> içinde kullanın
19 İsimsiz kişi(ler)
<UnnamedPersons> <b249> içinde kullanın
20 Olay rolü
    • <EventRole> <x515>
    • <ConferenceRole> <b051>
içinde kullanın
ONIX 3 only
21 Basım tipi kodu
<EditionType> <x419> içinde kullanın
22 Dil rolü kodu
<LanguageRole> <b253> içinde kullanın
23 Büyüklük tipi kodu
<ExtentType> <b218> içinde kullanın
24 Büyüklük birimi kod
<ExtentUnit> <b220> içinde kullanın
25 Resim ve diğer içerik tipi koduu
<AncillaryContentType> <x423> içinde kullanın
27 Konu düzeni tanımlayıcı kodu
<SubjectSchemeIdentifier> <b067> içinde kullanın
28 İzlerkitle kodu
    • <AudienceCode> <b073>
    • <AudienceCodeValue> <b206>
içinde kullanın
29 İzlerkitle kodu tipi
<AudienceCodeType> <b204> içinde kullanın
30 İzlerkitle aralığı niteleyici
<AudienceRangeQualifier> <b074> içinde kullanın
31 İzlerkitle aralığı hassasiyeti
<AudienceRangePrecision> <b075> içinde kullanın
32 Karmaşıklık düzeni tanımlayıcı
<ComplexitySchemeIdentifier> <b077> içinde kullanın
34 Metin format kodu
@textformat içinde kullanın
41 Ödül ya da armağan kodu
<PrizeCode> <g129> içinde kullanın
42 Metin öge tipi kodu
<TextItemType> <b290> içinde kullanın
43 Metin ögesi tanımlayıcı tipi kodu
<TextItemIDType> <b285> içinde kullanın
44 İsim tanımlayıcı tipi
    • <NameIDType> <x415>
    • <SenderIDType> <m379>
    • <AddresseeIDType> <m380>
    • <ImprintIDType> <x445>
    • <PublisherIDType> <x447>
    • <CopyrightOwnerIDType> <b392>
    • <ProductContactIDType> <x483>
    • <EventSponsorIDType> <x522>
    • <ConferenceSponsorIDType> <b391>
    • <RecordSourceIDType> <x311>
    • <SupplyContactIDType> <x538>
içinde kullanın
45 Yayımcı rolü kodu
<PublishingRole> <b291> içinde kullanın
46 Satış hakları tipi kodu
    • <SalesRightsType> <b089>
    • <ROWSalesRightsType> <x456>
içinde kullanın
48 Ölçü tipi kod
<MeasureType> <x315> içinde kullanın
49 Bölge kodu – ISO 3166-2’ya göre
    • <RegionCode> <b398>
    • <RegionsIncluded> <x450>
    • <RegionsExcluded> <x452>
içinde kullanın
1
50 Ölçü birimi kodu
<MeasureUnitCode> <c095> içinde kullanın
51 Ürün ilişki kodu
<ProductRelationCode> <x455> içinde kullanın
53 İade şartları kod tipi
<ReturnsCodeType> <j268> içinde kullanın
55 Tarih formatı
    • <DateFormat> <j260>
    • @dateformat
içinde kullanın
Uses Gregorian calendar unless otherwise specified
57 Fiyatsız öge tipi kodu
<UnpricedItemType> <j192> içinde kullanın
58 Fiyat tipi kod
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
içinde kullanın
59 Fiyat tipi niteleyici
<PriceQualifier> <j261> içinde kullanın
60 Fiyatlandırma birimi kodu
<PricePer> <j239> içinde kullanın
61 Fiyat durumu kodu
<PriceStatus> <j266> içinde kullanın
62 Vergi oranı, kodlanmış
<TaxRateCode> <x471> içinde kullanın
64 Yayınlama durumu
<PublishingStatus> <b394> içinde kullanın
2
65 Ürünün temin edilebilirliği
<ProductAvailability> <j396> içinde kullanın
2
66 BISAC iadeli ürün göstergesi
<ReturnsCode> <j269>
içinde kullanın
From BISAC Implementation Guideline for EDI, Version 3, Release 6, Section 832: Price/Sales Catalog
2
68 Pazar yayınlama durumu
<MarketPublishingStatus> <j407> içinde kullanın
3
69 Acente rolü
<AgentRole> <j402> içinde kullanın
3
70 Stok miktarı kod tipi
<StockQuantityCodeType> <j293> içinde kullanın
6
71 Satış kısıtlama tipi kodu
<SalesRestrictionType> <b381> içinde kullanın
1
72 Tez tipi kodu
<ThesisType> <b368> içinde kullanın
1
73 İnternet sitesi rolü
<WebsiteRole> <b367>içinde kullanın
1
74 Dil kodu – ISO 639-2/B temelinde
    • <LanguageCode> <b252>
    • <FromLanguage> <x412>
    • <ToLanguage> <x413>
    • <AudienceCodeValue> <b206>
    • <DefaultLanguageOfText> <m184>
    • @language
içinde kullanın
76 Ürün formu özellik değeri – DVD bölge kodları
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
2
77 Kuzey Amerika okul ya da kolej sınıfları
<AudienceRangeValue> <b076> içinde kullanın
1
79 Ürün formu özellik tipi
<ProductFormFeatureType> <b334> içinde kullanın
1
80 Ürün ambalaj tipi
<ProductPackaging> <b225> içinde kullanın
1
81 Ürün içerik tipi
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
içinde kullanın
Codelist order groups together similar codes
1
82 İncil içeriği
<BibleContents> <b352> içinde kullanın
1
83 İncil versiyonu
<BibleVersion> <b353> içinde kullanın
1
84 Şerhli İncil tipi
<StudyBibleType> <b389> içinde kullanın
1
85 İncil amacı
<BiblePurpose> <b354> içinde kullanın
1
86 İncil metin düzeni
<BibleTextOrganization> <b355> içinde kullanın
1
87 İncil başvuru yeri
<BibleReferenceLocation> <b356> içinde kullanın
1
88 Dini metin tanımlayıcı
<ReligiousTextIdentifier> <b376> içinde kullanın
1
89 Dini metin özellik tipi
<ReligiousTextFeatureType> <b358> içinde kullanın
1
90 Dini metin özellik kodu
<ReligiousTextFeatureCode> <b359> içinde kullanın
1
91 Ülke kodu – ISO 3166-1 temelinde
    • <CountryCode> <b251>
    • <CountriesIncluded> <x449>
    • <CountriesExcluded> <451>
    • <CountryOfPublication> <b083>
    • <CountryOfManufacture> <x316>
    • <PrizeCountry> <g128>
içinde kullanın
92 Tedarikçi tanımlayıcı tipi
    • <AgentIDType> <j400>
    • <SupplierIDType> <j345>
    • <LocationIDType> <j377>
içinde kullanın
1
93 Tedarikçi rolü
<SupplierRole> <j292> içinde kullanın
1
96 Para birimi kodu – ISO 4217 temelinde
    • <CurrencyCode> <j152>
    • <DefaultCurrencyCode> <m186>
içinde kullanın
97 İncil metin özelliği
<BibleTextFeature> <b357> içinde kullanın
1
98 Ürün form özelliği değeri – cilt ya da sayfa kenarı rengi
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
1
99 Ürün formu özellik değeri – özel kapak malzemesi
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
1
100 İskonto kodu tipi
<DiscountCodeType> <j363> içinde kullanın
1
102 Satış noktası tanımlayıcı tipi
<SalesOutletIDType> <b393> içinde kullanın
1
121 Metin yazı düzeni kodu – ISO 15924 temelinde
    • <ScriptCode> <x420>
    • @textscript
içinde kullanın
9
139 ONIX perakende satış noktası kimlikleri
<IDValue> <b244> içinde kullanın
8
141 Barkod göstergesi
<BarcodeType> <x312> içinde kullanın
9
142 Ürün üzerindeki konum
<PositionOnProduct> <x313> içinde kullanın
9
143 ABD CPSIA boğulma tehlikesi uyarı kodu
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
9 51
144 E-yayın teknik koruması
<EpubTechnicalProtection> <x317> içinde kullanın
9
145 Kullanım tipi
<EpubUsageType> <x318> içinde kullanın
9
146 Kullanım durumu
    • <EpubUsageStatus> <x319>
    • <PriceConstraintStatus> <x530>
içinde kullanın
9
147 Kullanım birimi
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
içinde kullanın
9
148 Koleksiyon tipi
<CollectionType> <x329> içinde kullanın
9
149 Başlık öge düzeyi
<TitleElementLevel> <x409> içinde kullanın
9
150 Ürün formu
<ProductForm> <b012> içinde kullanın
9
151 Katkı sahibi yer ilgeci
<ContributorPlaceRelator> <x418> içinde kullanın
9
152 Resimli / resimli değil
<Illustrated> <x422> içinde kullanın
9
153 Metin tipi
<TextType> <x426> içinde kullanın
10
154 İçerik izlerkitlesi
<ContentAudience> <x427> içinde kullanın
10
155 İçerik tarih rolü
<ContentDateRole> <x429> içinde kullanın
10
156 Atıf içerik tipi
<CitedContentType> <x430> içinde kullanın
10
157 İçerik kaynak tipi
<SourceType> <x431> içinde kullanın
10
158 Kaynak içerik tipi
<ResourceContentType> <x436> içinde kullanın
10
159 Kaynak kipi
<ResourceMode> <x437> içinde kullanın
10
160 Kaynak özellik tipi
<ResourceFeatureType> <x438> içinde kullanın
10
161 Resource form
Used with <ResourceForm> <x441>
10
162 Kaynak versiyonu özellik tipi
<ResourceVersionFeatureType> <x442> içinde kullanın
10
163 Yayınlama tarih rolü
    • <PublishingDateRole> <x448>
    • <MarketDateRole> <j408>
içinde kullanın
9
164 Eser ilişki kodu
<WorkRelationCode> <x454> içinde kullanın
9
165 Tedarikçi kodu tipi
<SupplierCodeType> <x458> içinde kullanın
9
166 Tedarik tarih rolü
<SupplyDateRole> <x491> içinde kullanın
9
167 Fiyat koşulu tipi
<PriceConditionType> <x463> içinde kullanın
9
168 Fiyat koşulu miktar tipi
<PriceConditionQuantityType> <x464> içinde kullanın
9
169 Miktar birimi
<QuantityUnit> <x466> içinde kullanın
9
170 İskonto tipi
<DiscountType> <x467> içinde kullanın
9
171 Vergi tipi
<TaxType> <x470> içinde kullanın
9
172 Para birimi bölgesi
<CurrencyZone> <x475>
içinde kullanın
Kullanımdan kaldırılan
9
173 Fiyat tarih rolü
<PriceDateRole> <x476> içinde kullanın
9
174 Ürün üzerinde basılı
<PrintedOnProduct> <x301> içinde kullanın
9
175 Ürün formu bilgileri
<ProductFormDetail> <b333> içinde kullanın
9
176 Ürün formu özellik değeri – işletim sistemi
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
10
177 Kişi / kurum tarih rolü
    • <ContributorDateRole> <x417>
    • <SubjectDateRole> <x534>
içinde kullanın
9
178 Desteklenen kaynak dosya formatı
<FeatureValue> <x439> içinde kullanın
10
179 Fiyat kod tipi
<PriceCodeType> <x465> içinde kullanın
12
184 AB Oyuncak Güvenliği Yönergesi Tehlike Uyarısı
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
13
196 E-yayın erişilebilirlik bilgileri
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
15
197 Koleksiyon sıra tipi
<CollectionSequenceType> <x479> içinde kullanın
16
198 Ürün iletişim rolü
<ProductContactRole> <x482> içinde kullanın
16
203 Ürün iletişim rolü
<AudienceCodeValue> <b206> içinde kullanın
18
204 ONIX iade koşulları kodu
<ReturnsCode> <j269> içinde kullanın
19
215 Yakınlık
<Proximity> <x502> içinde kullanın
24
216 Hız metriği
<VelocityMetric> <x504> içinde kullanın
24
217 Fiyat tanımlayıcı tipi kodu
<PriceIDType> <x506> içinde kullanın
24
218 Lisans ifade tipi kodu
<EpubLicenseExpressionType> <x508> içinde kullanın
24
219 Hak tipi kodu
<CopyrightType> <x512> içinde kullanın
24
220 E-yayın sürüm numarası
<ProductFormFeatureValue> <b335> içinde kullanın
24
221 Message status
<MessageStatus> <m489> içinde kullanın
28
222 Message status date role
<MessageStatusDateRole> <m490> içinde kullanın
28
223 Status detail code type
<StatusDetailCodeType> <a492> içinde kullanın
28
224 Status detail type severity
<StatusDetailType> <a494> içinde kullanın
28
225 Message / Record status detail
<StatusDetailCode> <a495> içinde kullanın
28
226 Record status
<RecordStatus> <a498> içinde kullanın
28
227 Çinli okul sınıfı
<AudienceRangeValue> <b076> içinde kullanın
30
228 Hibe tanımlayıcı tipi kodu
<FundingIDType> <x523> içinde kullanın
33
229 Cinsiyet kodu, ISO 5218 temelinde
<Gender> <x524> içinde kullanın
33
230 Fiyat sınırlaması tipi
<PriceConstraintType> <x529> içinde kullanın
33
238 Brezilya eğitim seviyesi
<AudienceRangeValue> <b076> içinde kullanın
39
239 Tedarik sözleşme rolü
<SupplyContactRole> <x537> içinde kullanın
39
240 AV Item type code
Used with <AVItemType> <x540>
43
241 AV Item Identifier type
Used with <AVItemIDType> <x541>
43
242 Battery type and safety
Used with <ProductFormFeatureValue> <x541>
See List 79
45
243 Dangerous goods regulations
Used with <ProductFormFeatureValue> <x541>
See List 79
45
244 Event identifier type
Used with <EventIDType> <x547>
47
245 Event type
Used with <EventType> <x548>
47
246 Event status
Used with <EventStatus> <x549>
47
247 Event occurrence date role
Used with <OccurrenceDateRole> <x554>
47

sürüm bilgisi