ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
99 Special cover material
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
1
99 01 Berkshire leather
Pigskin
2
99 02 Calfskin 2
99 03 French Morocco
Calf split or sheep split
2
99 04 Morocco
Goatskin
2
99 05 Bonded buffalo grain 2
99 06 Bonded calf grain 2
99 07 Bonded Cordova 2
99 08 Bonded eelskin 2
99 09 Bonded Ostraleg 2
99 10 Bonded ostrich 2
99 11 Bonded reptile grain 2
99 12 Bonded leather 2
99 13 Cowhide 2
99 14 Eelskin 2
99 15 Kivar 2
99 16 Leatherflex
An imitation leather binding material
2 17
99 17 Moleskin 2
99 18 Softhide leather 2
99 19 Metal 2
99 20 Velvet
German ‘Samt’
6
99 21 Mother-of-pearl
Spanish ‘nácar’
6
99 22 Papyrus 6
99 23 Géltex
An imitation cloth binding material
6 51
99 24 Guaflex
An imitation leather binding material
6 51
99 25 Imitation leather
An imitation made of any non-leather material
28
99 26 Pigskin 28
99 27 Goatskin 28

versjonsdetaljer