ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
93 Leverandør – rolle
Bruk med <SupplierRole> <j292>
1
93 15 Distributør til forhandlere og sluttkunder
Foretrekk kodene 13 eller 14 der det er mulig. Kun for bruk i Onix 3.0
37

versjonsdetaljer