ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
93 Leverandør – rolle
Bruk med <SupplierRole> <j292>
1
93 13 Eksklusiv distributør til forhandlere og sluttkunder
Distributør som fungerer som en eksklusiv distributør til forhandlere, ved direktesalg til sluttkunder og/eller institusjonskunder. Kun for bruk i Onix 3.0
37

versjonsdetaljer