ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
93 Leverandør – rolle
Bruk med <SupplierRole> <j292>
1
93 12 Distributør til sluttkunder
Brukes kun dersom status om eksklusivitet ikke er kjent. Foretrekk 10 eller 11 der det er mulig
9

versjonsdetaljer