ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
93 Leverandør – rolle
Bruk med <SupplierRole> <j292>
1
93 06 Forlagets distributør
I et spesifisert territorium. Brukes kun dersom status om eksklusivitet ikke er kjent. Foretrekk 02 eller 03 der det er mulig
6 9

versjonsdetaljer