ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
93 Leverandør – rolle
Bruk med <SupplierRole> <j292>
1
93 00 Uspesifisert
Standardverdi
1
93 01 Forlag
Publisher as supplier to retail trade outlets
1 9
93 02 Forlagets enedistributør 1 9
93 03 Distributør for forlaget 1 9
93 04 Grossist
Grossist som leverer produkter til forhandlere og utsalg
1 9
93 05 Salgsagent
UTGÅTT - bruk <MarketPublishingDetail> i Onix 3.0
1 3
93 06 Forlagets distributør
I et spesifisert territorium. Brukes kun dersom status om eksklusivitet ikke er kjent. Foretrekk 02 eller 03 der det er mulig
6 9
93 07 POD-leverandør
Brukes når en POD leveres direkte til forhandlere og/eller forbrukere direkte fra POD-leverandøren
6
93 08 Retailer 8
93 09 Forlag til sluttkunder
Forlag som leverandør direkte til sluttkunder og/eller institusjonskunder
9
93 10 Eksklusiv distributør til sluttkunder
Distributør som fungerer som en eksklusiv distributør direkte til forbruker og/eller institusjonskunder
9
93 11 Ikke-eksklusiv distributør til sluttkunder
Distributør som fungerer som en ikke-eksklusiv distributør direkte til forbruker og/eller institusjonskunder
9
93 12 Distributør til sluttkunder
Brukes kun dersom status om eksklusivitet ikke er kjent. Foretrekk 10 eller 11 der det er mulig
9
93 13 Eksklusiv distributør til forhandlere og sluttkunder
Distributør som fungerer som en eksklusiv distributør til forhandlere, ved direktesalg til sluttkunder og/eller institusjonskunder. Kun for bruk i Onix 3.0
37
93 14 Ikke-eksklusiv distributør til forhandlere og sluttkunder
Distributør som fungerer som en ikke-eksklusiv distributør til forhandlere, ved direktesalg til sluttkunder og/eller institusjonskunder. Kun for bruk i Onix 3.0
37
93 15 Distributør til forhandlere og sluttkunder
Foretrekk kodene 13 eller 14 der det er mulig. Kun for bruk i Onix 3.0
37

versjonsdetaljer