ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
92 Leverandør – identifikatortype
Bruk med
    • <AgentIDType> <j400>
    • <SupplierIDType> <j345>
    • <LocationIDType> <j377>
1
92 01 Proprietær
Merk at <IDTypeName> er obligatorisk med proprietære identifikatorer
11
92 02 Proprietær
UTGÅTT - bruk 01
1 11
92 04 Börsenverein Verkehrsnummer 1
92 05 German ISBN Agency publisher identifier 2
92 06 GLN
GS1 global location number (tidligere EAN location number)
1 9
92 07 SAN
Book trade Standard Address Number – US, UK etc
1
92 12 Distributeurscode Boekenbank
Flamsk distributørkode
7
92 13 Fondscode Boekenbank
Flamsk forlagskode
7
92 23 VAT Identity Number
Brukes i VIES-systemet i EU. Se http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do for ID-formater for de ulike landene. Se http://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number for land som ikke er medlem av EU
16

versjonsdetaljer