ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
9 Produktklassifikasjon
Bruk med <ProductClassificationType> <b274>
9 11 CPV
Common Procurement Vocabulary, uses to describe requirements for tender for public tendering and procurement within the EU. Code is a nine digit number (including the check digit). See http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l22008
33

versjonsdetaljer