ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
9 Produktklassifikasjon
Bruk med <ProductClassificationType> <b274>
9 09 CPA
Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, see http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CPA_2008. Use 6 digits, without punctuation. For example, printed children’s books are ‘58.11.13’, but the periods are normally ommited in ONIX
16

versjonsdetaljer