ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
9 Produktklassifikasjon
Bruk med <ProductClassificationType> <b274>
9 01 WCO Harmonized System
World Customs Organization Harmonized Commodity Coding and Description System. Use 6 (or occasionally 8 or 10) digits, without punctuation

versjonsdetaljer