ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
89 Religious text feature type
Bruk med <ReligiousTextFeatureType> <b358>
1
89 01 Church season or activity
A church season or activity for which a religious text is intended. Religious text feature code must be taken from List 90
7

versjonsdetaljer