ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
82 Bibelinnhold
Bruk med <BibleContents> <b352>
1
82 NP Det nye testamentet med Salmene og Ordspråkene
Inkluderer de 27 bøkene i Det nye testamentet pluss Salmene og Ordspråkene fra Det gamle testamentet. Tilsvarer NT pluss PP
1

versjonsdetaljer