ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
82 Bibelinnhold
Bruk med <BibleContents> <b352>
1
82 AP Apokryfer (katolsk kanon)
De sju delene som ble lagt til den katolske kanon av Konsilet i Trient i 1546: Tobits bok; Judits bok; Visdommens bok; Siraks bok; Baruks bok, inkludert Jeremias brev; første og andre Makkabeerbok; tillegg til Esters bok og Daniels bok. Disse er vanligvis ikke inkludert i den protestantiske kanon
1 8

versjonsdetaljer