ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
82 Bibelinnhold
Bruk med <BibleContents> <b352>
1
82 AP Apokryfer (katolsk kanon)
De sju delene som ble lagt til den katolske kanon av Konsilet i Trient i 1546: Tobits bok; Judits bok; Visdommens bok; Siraks bok; Baruks bok, inkludert Jeremias brev; første og andre Makkabeerbok; tillegg til Esters bok og Daniels bok. Disse er vanligvis ikke inkludert i den protestantiske kanon
1 8
82 AQ Apokryfer (kanon er ikke angitt)
Ei samling apokryfiske tekster hvor kanon ikke er angitt
8
82 AX Ytterligere apokryfiske tekster; gresk-ortodoks kanon
Manasses bønn; Salme 151; tredje Makkabeerbok, Esras bok
5
82 AY Ytterligere apokryfiske tekster; slavisk-ortodoks kanon
Esras bok; Nehemjas bok; Salme 151; tredje og fjerde Makkabeerbok; Manasses bønn
5
82 AZ Ytterligere apokryfiske tekster
Ytterlige apokryfiske tekster som er inkludert i noen bibelversjoner: Esras bok; Nehemjas bok; Mannasses bønn
5
82 GA Generell kanon med apokryfer (katolsk kanon)
De 66 bøkene som er inkludert i de protestantiske, katolske og ortodokse kanonene, samt de sju apokryfene som er inkludert i den katolske kanon (tilsvarer GT, NT og AP)
2 8
82 GC Generell kanon med apokryfer (kanon er ikke angitt)
De 66 bøkene som er inkludert i de protestantiske, katolske og ortodokse kanonene, sammen med apokryfiske tekster hvor kanon ikke er angitt (tilsvarer GT, NT og AQ)
8
82 GE Generell kanon
De 66 bøkene som er inkludert i de protestantiske, katolske og ortodokse kanonene, 39 fra GT og 27 fra NT. Rekkefølgen på bøkene kan være ulik i de forskjllige kanonene (tilsvarer GT og NT)
1
82 GS Evangeliene
Evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes
1
82 OT Det gamle testamente
De 39 bøkene som ble inkludert i den jødiske kanon i 90 e.Kr. Også kjent som de jødiske eller hebraiske skriftene
1
82 NT Det nye testamente
De 27 bøkene som ble inkludert i den kristne kanon gjennom påskebrevet til Athanasius, biskop i Aleksandria og også gjennom et kirkemøte for den kristne kirke som blei holdt på slutten av 300-tallet
1
82 NP Det nye testamentet med Salmene og Ordspråkene
Inkluderer de 27 bøkene i Det nye testamentet pluss Salmene og Ordspråkene fra Det gamle testamentet. Tilsvarer NT pluss PP
1
82 PE Paulus’ brev
Paulus’ brev til de tidlige kristne kirkene
1
82 PP Salmene og ordspråkene
Salmene og ordspråkene samlet
1
82 PS Salmenes bok
Salmene
5
82 PT Mosebøkene
De fem første bøkene i Bibelen
1
82 ZZ Andre deler
Utvalgte bøker fra enten GT eller NT
1

versjonsdetaljer