ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 42 Vurderingsmateriale / Evalueringsmateriale
F.eks. spørsmål eller øvelser for studenter/elever, problemløsning, quiz eller tester (som en integrert del av verket). Kun for bruk i Onix 3.0
40

versjonsdetaljer