ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 37 Reklame – andre bøker
Sider i slutten av boka som er reklame for andre bøker (inkluderer ikke eksempelinnhold, se kodene 17, 23)
13

versjonsdetaljer