ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 30 Ekstra videoinnhold som ikke er en del av verkets hovedinnhold
Den digitale publikasjonen er utvidet med videoinnspilling av opplesning av hele eller deler av teksten, framføring, dramatisering, intervjuer, bakgrunnsmateriale, dokumentarisk materiale eller annet innhold som ikke er inkludert i originalversjonen
13

versjonsdetaljer