ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 22 Ekstra lydinnhold som ikke er en del av hovedverket
Produktet er utvidet med lydinnspilling av hele eller deler av teksten, framføring, dramatisering, intervjuer, bakgrunnsmateriale, dokumentarisk materiale eller annet lydinnhold som ikke er inkludert i originalversjonen
13

versjonsdetaljer