ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 16 Ekstra lesbar tekst som ikke er en del av verkets hoveddel
Publikasjonen inneholder ekstra tekstlig materiale som intervjuer, artikler, essay, bibliografi, spørsmål eller annet bakgrunnsmateriale eller tekst som ikke er inkludert i originalversjonen
13 37

versjonsdetaljer