ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 15 Lenker mellom innhold i produktet
E-publikasjonen inneholder et vesentlig antall kryssreferanser, lenkede noter og annotasjoner eller andre lenker mellom tekstlige elementer (f.eks. quiz, spørsmål, velg din egen slutt osv.)
13

versjonsdetaljer