ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 10 Tekst (lesbar)
Denne koden brukes sammen med relevante koder i <ProductForm> og <ProductFormDetail> til å beskrive ei e-bok eller andre digitale eller fysiske produkter, hvor hovedinnholdet er tekst
9 37

versjonsdetaljer