ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
Codelist order groups together similar codes
1
81 06 Video
Film, video, animasjon etc. Brukes kun når det ikke fins en mer detaljert spesifikasjon. Tidligere ‘Moving images’
2 13

versjonsdetaljer