ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
81 10 Tekst (lesbar)
Denne koden brukes sammen med relevante koder i <ProductForm> og <ProductFormDetail> til å beskrive ei e-bok eller andre digitale eller fysiske produkter, hvor hovedinnholdet er tekst
9 37
81 15 Lenker mellom innhold i produktet
E-publikasjonen inneholder et vesentlig antall kryssreferanser, lenkede noter og annotasjoner eller andre lenker mellom tekstlige elementer (f.eks. quiz, spørsmål, velg din egen slutt osv.)
13
81 14 Lenker til eksternt innhold
E-publikasjonen inneholder et vesentlig antall lenker til eksternt innhold
13
81 16 Ekstra lesbar tekst som ikke er en del av verkets hoveddel
Publikasjonen inneholder ekstra tekstlig materiale som intervjuer, artikler, essay, bibliografi, spørsmål eller annet bakgrunnsmateriale eller tekst som ikke er inkludert i originalversjonen
13 37
81 41 Ytterligere lenker til eksternt innhold (som er lesbare)
Kun for bruk i Onix 3.0
39
81 17 Markedsførende tekst om et annet bokprodukt
Som oftest et kapittel som reklamerer for ei anna bok
13
81 11 Musikknotasjon 9
81 07 Stillbilder / grafikk
Brukes kun dersom ikke mer spesifikk informasjon er oppgitt
2 13
81 18 Fotografier
Både når i en egen del, eller ikke
13
81 19 Figurer, diagrammer, grafer
Inkludert andre ikke-fotografiske illustrasjoner
13
81 20 Ytterligere bildemateriale som ikke er del av hovedverket
Publikasjonen er utvida med illustrasjoner og grafisk innhold som ikke er med i originalversjonen
13 37
81 12 Kart og/eller annet kartografisk materiale 12
81 42 Vurderingsmateriale / Evalueringsmateriale
F.eks. spørsmål eller øvelser for studenter/elever, problemløsning, quiz eller tester (som en integrert del av verket). Kun for bruk i Onix 3.0
40
81 01 Lydbok
Lydinnspilling av opplesning av bok eller annen tekst
1
81 02 Framføring – tale
Lydinnspilling av et skuespill eller annen framføring som består av tale
1
81 13 Annet lydinnhold, tale
F.eks. et intervju, en tale, ei forelesning eller en diskusjon, ikke ei opplesning eller ei framføring
12 43
81 03 Musikkinnspilling
Lydinnspilling av musikkframføring, inkludert opera og musikal
1
81 04 Annen lyd
Lydinnspilling av annen lyd, f.eks. fuglesang
2
81 21 Framføring av deler av verket, tale
Lydinnspilling av opplesning, framføring eller dramatisering av deler av verket
13
81 22 Ekstra lydinnhold som ikke er en del av hovedverket
Produktet er utvidet med lydinnspilling av hele eller deler av teksten, framføring, dramatisering, intervjuer, bakgrunnsmateriale, dokumentarisk materiale eller annet lydinnhold som ikke er inkludert i originalversjonen
13
81 23 Lydopptak, markedsføringsmateriale for annet bokprodukt
Opplesning av et kapittel som reklarmerer for et annet produkt
13
81 06 Video
Inkluderer film, video, animasjon osv. Brukes kun dersom mer detaljert spesifikasjon ikke er oppgitt
2 13
81 26 Videoopptak av opplesning 13
81 27 Framføring, visuell
Videoinnspilling av et skuespill eller ei anna framføring, inkludert musikkframføring
13
81 24 Animasjon / interaktive illustrasjoner
F.eks. animerte diagrammer, grafer eller andre illustrasjoner
13
81 25 Fortellende animasjon
F.eks. tegnefilm, animasjon eller CGI-animasjon
13
81 28 Annen video
Annet videoinnhold, f.eks. intervjuer, ikke opplesning eller framføring
13
81 29 Framføring av deler av verket, video
Videoinnspilling av ei opplesning, framføring eller dramatisering at deler av verket
13
81 30 Ekstra videoinnhold som ikke er en del av verkets hovedinnhold
Den digitale publikasjonen er utvidet med videoinnspilling av opplesning av hele eller deler av teksten, framføring, dramatisering, intervjuer, bakgrunnsmateriale, dokumentarisk materiale eller annet innhold som ikke er inkludert i originalversjonen
13
81 31 Markedsføringsvideo for annet bokprodukt
F.eks. en boktrailer
13
81 05 Spill / Hjernetrim
Ingen flerbrukerfunksjonalitet
2 13
81 32 Konkurranse
Inkluderer i noen grad flerbrukerfunksjonalitet
13
81 08 Programvare
Stort sett uten innhold
2 13
81 09 Datafiler
Data
2
81 33 Datasett pluss software 13
81 34 Blanke sider
Hele blanke sider eller deler av sider som skal fylles inn av leseren
13 40
81 35 Reklameinnhold
Brukes kun dersom typen reklameinnhold ikke er spesifisert
13
81 37 Reklame – andre bøker
Sider i slutten av boka som er reklame for andre bøker (inkluderer ikke eksempelinnhold, se kodene 17, 23)
13
81 36 Reklame – kuponger
For å få rabatt på andre produkter
13
81 38 Reklame – andre produkter (visuell) 13
81 39 Reklame – andre produkter (tekst) 13
81 40 Scripting
Kun for bruk i Onix 3.0
38

versjonsdetaljer