ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 20 Batterikapasitet
Batterikapasitet angitt i kilowattimer. <ProductFormFeatureValue> er et tall (45 ikke 45kWh). Kun for bruk i Onix 3.0
45

versjonsdetaljer