ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 19 Batteritype
Brukes for å angi hvilke batterier som skal brukes, og eventuelle sikkerhetsadvarsler knyttet til disse. <ProductFormFeatureValue> er en kode fra liste 242. Kun for bruk i Onix 3.0
45

versjonsdetaljer