ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 16 E-publikasjoner, versjon for formatvalidator
For vanlige format for e-bøker som er versjonert, navnet og versjonen på validatoren som brukes for å sjekke om kravene i standarden er oppfylt. I <ProductFormFeatureDescription> sendes navnet på validatoren (eg EpubCheck, Flightdeck), og i <ProductFormFeatureValue> sendes versjonsnummeret på validatoren (eg 4.0.0a). Brukes med kode 15 (eller eventuelt kode 10), eller med <EpubTypeVersion> for å spesifisere den versjonen den digitale publikasjonen skal være i samsvar med
30

versjonsdetaljer