ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 16 E-publication format validator version
For common versioned e-book formats, the name and version of the validator used to check conformance. <ProductFormFeatureDescription> is the common name of the validator used (eg EpubCheck, Flightdeck), and <ProductFormFeatureValue> is the version number of the validator (eg 4.0.0a). Use with code 15 (or possibly code 10), or with <EpubTypeVersion>, to specify the version the e-publication conforms with
30

versjonsdetaljer