ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 15 E-publication format version code
For common versioned e-book formats (or in some cases, devices) – for example EPUB 2.0.1 or EPUB 3.0. <ProductFormFeatureValue> is a code from list 220. Use in ONIX 3.0 only
24

versjonsdetaljer