ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 15 E-publikasjoner, kode for formatversjon
For vanlige format for e-bøker som er versjonert (eller i noen tilfeller, enheter) - f.eks. EPUB 2.0.1 eller EPUB 3.0. <ProdutFormFeatureValue> inneholder en kode fra liste 220. Kun for bruk i Onix 3.0
24

versjonsdetaljer