ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 10 E-publication format version
For versioned e-book file formats (or in some cases, devices). <ProductFormFeatureValue> should contain the version number as a period-separated list of numbers (eg ‘7’, ‘1.5’ or ‘3.10.7’). Use only with ONIX 3.0 – in ONIX 2.1, use <EpubTypeVersion> instead. For the most common file formats, code 15 and List 220 is strongly preferred
17 24

versjonsdetaljer