ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 10 E-publikasjoner, formatversjon
For filformat for e-bøker som er versjonert (eller i noen tilfeller, enheter). <ProductFormFeatureValue> bør inneholde versjonsnummeret (eg ‘7’, ‘1.5’ or ‘3.10.7’). Brukes kun i Onix 3.0. For de vanligste filformatene, foretrekk kode 15 og liste 220
17 24

versjonsdetaljer